Advertisement
Темида

Училищата в Девин, Борино и Доспат направиха сборник за правата на човека

Училищата в Девин, Борино и Доспат изработиха „Сборник от нормативни актове по правата на човека”. На 8 декември, по време на Деня на отворени врати в Районния съд в Девин, 60 ученици представиха успешно завършената задача.

„Денят протече в реална среда, което не беше възможно през изминалите 2020-2021 г., поради  настъпилите форсмажорни обстоятелства от COVID пандемията, но въпреки това съвместната работа между РС – Девин и училищата-партньори на съда по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие не бе прекъсната”, каза председателят на съда Илияна Ферева-Зелева.

В съдебната зала

Учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино, се включиха в открит урок по „Права на човека, норми и санкции“, в който бяха показани позициите на екипите от училищата – на активни и критични граждани. Съдия Илияна Ферева-Зелева представи работата на съдията, съда и съдебната система. Чрез аудиовизуални презентации учениците изпълниха успешно поставената им задача да съставят „Сборник по права на човека“, в който отбелязаха Всеобща декларация за права на човека, представена от СУ „Христо Ботев“, „Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“, представена от СУ „Димитър Благоев“ и „Конвенция за защита правата на детето“, представена от СУ „Никола Й. Вапцаров“.

„Свободата на изразяване на мнение, съпроводена от задължения и отговорности, установени в защита на репутацията на другите, беше показана чрез коментар на позиция на Европейския съд по правата на човека, в решение по чл. 10 ЕКЗПОС, третиращи проблеми, свързани с ксенофобия, миграция и бежанци. Задължението за зачитане правата и достойнството на другите и правилното оценяване на човешките права в условията на съвременния свят, белязан от социална несправедливост, увеличаваща се мобилност  и променящи се социални модели, чрез представяне на специално създадена за целта „Декларация на принципите на толерантността“ от ЮНЕСКО – организация на Обединените нации за образование, наука и култура”, обясни на младежите председателят на съда.

В рамките на инициативата бе обявен и конкурс за ученическо есе по въпроса „Защо на тези, които нарушават правата на другите по най-нехуманен начин, трябва да бъдат зачитани човешките права?“ и решаване на казус с непълнолетен извършител на престъпление, както и бяха представени въпросите „Норми и санкции“ и правото на защита, ползващо абсолютно всеки извършител на престъпление.

Съдът отличи и награди три есета, написани от Владислав Чолаков от СУ „Христо Ботев“ – Девин, Жасмина Кехайова от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, и  Еда Чавдарлъ от СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. В символ на събитието се превърнаха връчените на училищата пластики „Криле“, а отличените есета бяха наградени с плакети и грамоти.

Всички ученици получиха удостоверения, а председателят на съда поздрави и благодари на учениците и техните ръководители, взели активно участие в Деня на отворени врати и в обучението по образователната програма.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!