Контакти

За връзка с „Отзвук Online“ и вестник „Отзвук“:
4700, гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 18
0878 777 500 (главен редактор)
0878 777 791 (реклами и обяви)
еmail: otzvuk@abv.bg