ИНТЕРВЮТемида

Недко Симов: Който се страхува няма място в прокуратурата, който е извършил престъпление – да си понесе отговорността!

Г-н Симов, в сряда ВСС ви гласува единодушно доверие и вие бяхте избран за окръжен прокурор на Смолян. Имаше ли притеснение по време на интервюто?
Не мога да кажа, че е имало притеснение, по-скоро вълнение. Притеснение не е имало, защото съм запознат с резултатите, с престъпността, характерна за нашия регион, със слабостите, с достигнатите добри резултати.

Какъв, според вас, трябва са бъде окръжният прокурор?
Моето убеждение е, че окръжният прокурор носи голяма отговорност и затова той трябва на първо място да е отговорен. Трябва да е решителен, постоянен. Престъпниците са много изобретателни, понякога са настъпателни, арогантни, атакуват прокуратурата по всякакъв възможен повод, затова ние трябва да бъдем непоколебими в нашите действия и доколкото зависи от мен, ще го поставя като приоритет, за да има безкомпромисна борба с престъпността в нашата област. Естествено, ако ме питате и за други качества, окръжният прокурор трябва да бъде взискателен и справедлив.

Очаквате ли някакви подводни камъчета, има ли нещо, което да ви притеснява?
Не мисля, че има нещо, което да ме притеснява. Имаме много добри взаимоотношения с ръководството на МВР, на ДАНС, на Гранична полиция. Работили сме активно и в екип през последните години и смятам, че заедно ще се справим с всички предизвикателства. Разчитам на колегите от региона – прокурори, следователи, разследващи органи, а и разбира се на служителите в прокуратурата.

Сега вече като обвинител № 1 на Смолян, очаквате ли върху вас да бъде упражняван натиск – от познати, политици, включително и от по-висшестоящи органи?
Няма да дам повод за такъв натиск и не бих се поддал – това мога да го гарантирам. И това е изискване към всеки един прокурор, защото нашето поведение определя и това как ще се отнесат към нас.

Вие изброихте част от приоритетите ви, но кое е най-важното, на което ще заложите в работата си?
Най-обобщено мога да заявя, че на първо място ще се постарая да запазим постигнатите високи резултати. Предишният административен ръководител беше създал нормална атмосфера за работа и предпоставки за постигане на високи резултати. Така че трябва да ги запазим и ако е възможно да ги надградим. Съответно трябва да преборим слабостите. Най-важното е да приключваме досъдебните производства в един разумен срок, да възстановим чувството на справедливост в обществото, да повишим доверието в прокуратурата, нашата работа да бъде своевременно отразена и обществото да знае какви са резултатите ни. Напоследък отчитаме високи резултати по отношение на бързите производства. Това означава, че една четвърт от наказателните производства в нашия регион са приключили като бързи. Съзнавам, че когато едно наказание дойде в разумен срок, обществото приема, че чувството за справедливост е възстановено. И обратно – едно закъсняло наказание – след 2, 3 или 4 години, макар и справедливо, обществото остава с горчивина, че резултатът не е постигнат своевременно.

Главният прокурор Иван Гешев ви заръча – „да направите Окръжна прокуратура по динамична, по-малко бюрократична и повече медийно активна”. Ще успеете ли да се справите с това?
Напълно възприемам заръките, които главният прокурор отправи. Те съвпадат с моите лични убеждения, така че ще се постарая да ги осъществя в бъдещата си дейност и наистина да постигна по-динамична, доколкото е възможно по-малко бюрократична прокуратура. Що се отнася до медийно активна, мисля че имате вътрешна убеденост, че в качеството на говорител на Окръжна прокуратура, съм полагал усилия за утвърждаване на отношение на доверие и коректност в работата с медиите, възможност за максимална откритост, доколкото ни позволява НПК. Ще работим по този въпрос, както сме работили досега – интензивно, открито, с доверие.

Вашият предшественик г-н Деянов в интервю пред „Отзвук“ призна за липсата на значими резултати по т.нар. общественозначими дела – престъпления по служба, икономически престъпления, и хвърли топката на следващия административен ръководител. Вие ще успеете ли?
Апелативният прокурор г-н Деянов изложи обективните факти. Той е бил винаги рационален, не е криел резултати от вас. Ще работим по тези въпроси, но мисля, че това не е проблем само за нашия регион. Ще се изискват от нас повече усилия, ако трябва обучения за повишаване на квалификацията на разследващите органи и прокурорите, за да можем наистина да събираме годни доказателства и да повдигаме обвинения срещу лица, които са извършили такива престъпления.

Няма ли до известна степен и страх у прокурорите да водят разследване срещу кметове, влиятелни лица на високи постове, политици…?
Мисля че получихме много ясна заявка с дейността на настоящия главен прокурор г-н Гешев. Ние разбрахме, че прокуратурата е безкомпромисна и решителна. В прокуратурата няма място за хора, които се страхуват да си вършат работата. Законът ни дава необходимия инструментариум. Ние ще положим всички усилия да си свършим работата. Няма значение кой е от другата страна. Който е извършил престъплението, трябва да си понесе съответната отговорност. Който се страхува няма място в прокуратурата.

По време на избора отбелязахте, че при икономическите престъпления разследването зацикля и това предизвика интерес от страна на членовете на ВСС, някои от тях дадоха и съвети във връзка с незаконните сечи. Има ли начин да се справите с този проблем, къде е разковничето?
Факт е, че имаме занижен процент на разкриваемост по отношение на икономическите престъпления и една втора от тях касаят престъпления против стопанството и незаконни сечи. Противодействието на такава престъпност иска активна дейност от страна на различни контролни органи, както и от оперативно-издирвателните органи на МВР, така и от разследващите органи. Отчитаме, че ненавременното разкриване на незаконните сечи, в голяма степен ни възпрепятства да съберем годни доказателства. Ще ползвам съветите, които ми бяха дадени от членовете на прокурорската колегия на ВСС. Главният прокурор също посочи, че трябва да се активизира оперативната дейност по разкриване на престъпления по линия на икономическата престъпност. Ще изисквам от ръководството на Областната дирекция на МВР – Смолян да работят по-интензивно в тази насока. Усилията трябва да са съвместни, защото екипната работа само може да ни доведе до подобряване на резултатите.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close