Advertisement
НОВИНИМЕСТНА ВЛАСТ

Защо искам „гордият“ кмет на Смолян да ме съди?

„Горд съм, че чрез положените усилия, включително и извън нормалното работно време за повечето граждани, Община Смолян е извършила необходимото, за да осигури раздаването на топъл обяд за периода от 01.02.2023 г. до 30.09.2025 г.“

Това пише кметът на община Смолян Николай Мелемов в „право на отговор“ на публикацията ми със заглавие: „Дружество на три месеца с капитал от 500 лв. ще доставя топлия обяд в Смолян срещу 500 хил. лв.“

Публикувам пълния текст (най-долу) на „правото на отговор“ на кмета на Смолян с уточнението, че в него той не опровергава нито един от изнесените факти в публикацията. А с много думи той се е опитал да скрие очевидния факт, че е провел непрозрачна супербърза процедура, ограничавайки конкуренцията в полза на фирма, създадена преди три месеца. Ще се спра на основните опорни точки в т. нар. право на отговор, който бе качен и на сайта на Община Смолян.

Защо кметът няма да заведе дело?

Още в началото кметът Мелемов твърди, че давам квалификации, граничещи с клевета. И единствената причина да не ми потърси отговорност (съдебна), е заради личните му убеждения за гарантиране и защита на свободата на изразяване, свободата на словото.

А причината е съвсем различна. Кметът на Смолян няма да заведе дело, защото знае, че съм написал истината и поради това ще го загуби. Ако Мелемов заведе иск за клевета, ще бъде принуден да даде на съда цялата обществена поръчка за топлия обяд с всички документи. А на членовете на комисията, която е провеждала процедурата, и на участниците в тази поръчка, ще им се наложи да се явят пред съдия, за да дадат свидетелски показания. Така с помощта на Темида ще се разнищи този „конкурс“, за да научат смолянчани цялата истина.

Има ли доклад на Министерството на финансите?

По-нататък Мелемов заявява, че Община Смолян никога „не се е прочувала със скандални конкурси и нагласени обществени поръчки“. И анализът на Министерството на финансите, който соча, бил в стил „не компютри, а компоти“.

Каква е истината? Докладът, в който се сочи, че Община Смолян е рекордьор в страната по търгове само с един кандидат, е представен на министъра на финансите и е заведен в деловодството на Министерството на финансите на 12 април 2022 г. С копие от доклада разполага Изпълнителна агенция „Одит на средствата на европейския съюз“ (ОСЕС). В графиката е видно къде е Смолян по дял на поръчките, възложени след конкурс с една оферта за периода 2020 – 2022 г.

Кметът на Смолян пише още как съм създал тенденциозно внушение, че „на някакво новосъздадено дружество е „подарено“ изпълнението на обществена поръчка за 500 000 лева.“ „Впрочем точната сума е 457 446,40 лв.“ – заявява той.
С посочването на точна сума иска да всее сянка на съмнение чрез обвинение в неточност. Впрочем (да използвам и аз неговата дума, това е сумата без ДДС). С ДДС тя достига 500 000 лева.

С какво се гордее Мелемов?

Мелемов е горд, че „докато други общини все още продължават да провеждат процедури и да не намират доставчик“, той и екипът му са се трудили в извънработно време, за да осигурят „топъл обяд“ за хората.
Истината е твърде различна. Справката в Агенцията за обществените поръчки сочи друго. И тя е твърде нелицеприятна за кмета на Смолян.

В Община Баните топлият обяд е възложен с публично състезание, а не с пряко договаряне, още на 17 ноември 2022 г., а поръчката е за близо 500 хиляди лева. В Община Борино е за над 700 000 лева, там ще хранят 300 души, отново възложена след публично състезание на 1 февруари 2023 г. Община Девин е сключила договора на 6 януари 2023 г. И е само за доставка на хранителни продукти. Общината сама ще приготвя топлия обяд. В Община Златоград поръчката е възложена на 7 ноември 2022 г. с пряко договаряне, за 600 хиляди лева, като срокът за подаване на оферти е бил повече от 30 дни. Община Мадан е сключила договор за топлия обяд на 10 януари 2023 г. след пряко договаряне като срокът за подаване на оферти е бил от 4 до 14 ноември 2022 г. Община Неделино е сключила договор след публично състезание на 27 септември 2022 г. отново за доставка на хранителни продукти и обядът ще се приготвя в стола на ученическото общежитие. Община Рудозем е подписала два договора на 4 ноември 2022 г. за над 650 хиляди лева след пряко договаряне и срок за подаване на оферти от 6 до 17 октомври 2022 г. Община Чепеларе е сключила договора на 30 декември 2022 г. за близо 500 хиляди лева. Срокът за подаване на оферти е бил 5 дни – от 10 до 15 ноември 2022 г.

Посочените общини от областта не само не намират доставчици. Те са ги осигурили доста преди Община Смолян да направи това. А фактът, че по-малките общини са привлекли много повече средства по програмата „Топъл обяд“ от Община Смолян, отново е оценка за работата на Мелемов, на неговата съпричастност и капацитет. И в никакъв случай не е повод за гордост.

ПРАВО НА ОТГОВОР
Постигнатият резултат, определен от Вас като „рекорд за най-бързо проведена обществена поръчка“, всъщност предостави възможност за топъл обяд на 200 души от община Смолян

Уважаеми г-н Маринов,

По повод публикуваната статия в електронното издание на в.“Отзвук“ от 2 март, т.г., със заглавие: „Дружество на три месеца с капитал от 500 лв. ще доставя топлия обяд в Смолян срещу 500 хил. лв.“, се възползвам от правото си на отговор, за да предоставя обективни факти и данни.

Отдавна жителите на община Смолян са свидетели на публикуваните от Вас крайно тенденциозни статии с гръмки заглавия, които целят създаването на негативни нагласи към местната общинска администрация, базирани на собствени, изопачени интерпретации на факти и обстоятелства, които не съответстват на действителността. Интензивността на Вашето „творчество“ е особено засилена в условията на предизборна агитация, при която много често давате квалификации, граничещи с клевета и набеждаване в престъпления, като единствената причина до този момент да не Ви бъде потърсена отговорност е свързана с личните ми убеждения за гарантиране и защита на свободата на изразяване, свободата на словото, която е една от най-важните граждански свободи. Тя гарантира правото на всеки да изразява публично мнението и възгледите си без намеса, натиск или наказание. В тази връзка, макар често да излизате извън рамките на журналистическите – отговорност и етика, които изискват безпристрастно информиране, никога съм нямал за цел да Ви налагам цензура чрез ангажиране на гражданската и наказателната Ви отговорност. Въпреки това Ви напомням, че правото на изразяване не може да се използва за нарушаването на правата на други хора, още повече за опетняване на репутацията на цяла институция.

Община Смолян никога „не се е прочувала със скандални конкурси и нагласени обществени поръчки“. Не е така и според множеството официални държавни органи, които следят и проверяват за законосъобразността на процедурите. В община Смолян не е постъпвал и анализът, който цитирате, като предполагам във Ваш стил „не ставало дума за компютри, а за компоти“.

По отношение на конкретната процедура. Всеки от читателите, на база на ежедневните разходи в своето домакинство, би могъл да направи собствена преценка дали предоставянето, съгласно условията на поръчката за топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, включително чрез изпълнение на всички съпътстващи дейности по приготвяне, опаковане на готовата храна по начин, който я предпазва от замърсяване, в съдове и опаковки за еднократна употреба, разрешени за контакт с храни, транспорт и предаване в регистрирани по съответния ред обекти на територията на град Смолян, за обща единична цена от 3.20 лева без ДДС, всъщност представлява „облагодетелстване“ или „подарък“.

Добре е да се знае, че цитираният от Вас „подарък“ е много специфична услуга, за която всички общини трудно намират изпълнители. Всеки изпълнител трябва да отговори на изисквания, регистрационни режими на кухни, предоставяне на кетъринг и т.н.

При проведени разговори с местни ресторанти, кухни и столови, повечето отказаха да извършат такава услуга на тази цена, като в крайна сметка са поканени 3 фирми, имащи фактическа, техническа възможност и социална нагласа да готвят почти 3 години за над 200 лица. И трите поканени дружества се занимават с изхранване, като избраната фирма е съдържател на столова и храни ежедневно стотици наши съграждани. Управителят е млад човек, който от години е в този бранш, макар и не със същото дружество, с което се е включил в договарянето. Отделен е въпросът, че на територията на Смолян фирмите, които са регистрирали кетъринг услуга са 5 или 6 и това дружество е едно от тях.

От законодателя е отчетено съществуването на услуги, притежаващи специфични социални и други аспекти, които им придават определен местен характер, обуславящ интерес от възлагане на поръчката главно за местни стопански субекти. Тези услуги са обхванати в Приложение № 2 към чл.11, ал.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Именно такъв тип услуги е възложен чрез визираната от Вас. Законодателният орган на ЕС, чрез Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО е приел, че тези услуги обикновено се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави-членки поради различни административни, организационни и културни обстоятелства. Воден от посочените съображения, националният законодател е предоставил възможност при възлагане на обществени поръчки за социални услуги, каквито са тези по предоставяне на топъл обяд, същите да бъдат възложени чрез пряко договаряне с определени лица.

Накратко, съществуващата законова рамка при посочения вид процедура определя следното: оферти могат да подават само лица, които са получили покана за участие, а не неограничен кръг икономически оператори, което оборва изтъкнатия от Вас извод, че е определен кратък срок в поканата, така че „никой освен предварително избраното дружество да не разбере за нея, да няма време да подготви и изпрати оферта“.

Законът въвежда изискване за задължително провеждане на преговорите с всеки от участниците по един и същ начин. В настоящия случай обективният преглед на процедурата показва, че са поканени трима участници, като макар краткия срок, обусловен от определената крайна дата за кандидатстване за финансиране на възлаганата поръчка – 30.01.2023 година, всички поканени участници са подали предварителни оферти и са се явили на провеждането на преговори, като в резултат на постигнатите договорености е определена икономически най-изгодната оферта.

На следващо място, за читателите е създадено тенденциозно внушение, че на някакво новосъздадено дружество е „подарено“ изпълнението на обществена поръчка за 500 000 лева. Впрочем точната сума е 457 446,40 лв. Възлаганата поръчка не се характеризира и с генериране на особена печалба, а по-скоро изпълнението є е съпроводено от определен социален ефект и ежедневна ангажираност и контрол. За целта би могла да се направи лесна справка, че болшинството, ако не и всички договори по процедура „Топъл обяд“ в страната, са възложени на същата цена.

В заключение, горд съм, че чрез положените усилия, включително и извън нормалното работно време за повечето граждани, Община Смолян е извършила необходимото, за да осигури раздаването на топъл обяд за периода от 01.02.2023 г. до 30.09.2025 г. Постигнатият резултат, определен от Вас като „рекорд за най-бързо проведена обществена поръчка“, всъщност предостави възможност за осигуряване на разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. С това, докато други общини все още продължават да провеждат процедури и да не намират доставчик при значително оскъдните финансови параметри, община Смолян е осигурила съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, смекчаване и намаляване на бедността, осигуряване на нормални условия за живот на хора живеещи в трудни условия.

Николай Мелемов,
кмет на община Смолян

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!