Местна властНА ФОКУС

Забулен в мистерия се строи търговски комплекс в Смолян

Община Смолян отказа пълна информация, крие се зад интересите „трети лица”

Забулен в мистерия се строи търговски комплекс в Смолян. Строителството на обекта започна преди издаване на разрешителното за строеж в началото на тази година, част от документацията се скри зад интереса на „трети лица”, а докладните, внасяни в Общинския съвет две поредни заседания, променят характера си в полза на инвеститора.

На 30 юни ОбС отхвърли предложението за споразумение за сътрудничество между инвеститора „Сън парк” ЕООД и Община Смолян за изграждане на мост над река Черна, който да свърже новостроящия се комплекс, наречен „Ритейл парк Смолян”, с ул. „Петър Берон”. Сега кметът Николай Мелемов прави втори опит и отново внася докладна, която пак провокира множество въпроси.

„Отзвук” поиска от Община Смолян подробности по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – инвестиционното предложение за изграждане на пътна връзка мост над река Черна, разрешителното за строеж на търговския комплекс и документите на база, на които то е издадено. От администрацията, след протакане на срока за отговор с още 14 дни, с мотив искане на съгласие от „трети лица” („Сън парк” ЕООД – б.а.), бе дадено единствено разрешителното за строеж с дата 14 април 2022 г. (месеци, след като строителството на комплекса бе започнало и по-малко от седмица след получаване на необходимите съгласувания от различни институции – б.а.). А за постъпилото инвестиционно предложение от дружеството, което иска да изгради моста над река Черна и след това да го „подари” на Община Смолян – нито дума. Оправданието на кмета Мелемов е – отказ на фирмата да бъде предоставена заявената информация. В същото време, на база на представените две споразумения в Общинския съвет, става ясно, че инвеститор е Община Смолян, а финансирането на „пътната връзка” се поема от „Сън парк” ЕООД. И тук възниква въпросът защо Общината, макар и с чуждо финансиране, поема ангажимент към този обект, и за чия сметка ще са разходите по поддръжка и стопанисване на изграденото съоръжение, което ще обслужва само бъдещия търговски център. А за съпътстващите разрешителното за строеж документи, кметът Николай Мелемов, вместо да предостави наличната информация в администрацията, препраща към публичния регистър на МОСВ, където е публикувана само преписката по процедурата по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Внесената от кмета докладна, която предстои да се разглежда на заседанието този четвъртък, на пръв поглед изглежда непроменена, но в предложението за решение липсва една много съществената част – отстъпеното право на строеж (ОПС) за 39 кв.м. в полза на Община Смолян. Отговор на въпросите как ще продължи строителството като е отпаднало ОПС-то, използвана ли е вратичка в закона или е пропуск в новото предложение за решение, се надяваме да стане ясно по време на сесията. На предходното заседание на ОбС всички съветници изразиха подкрепа за инвестиции в общината. Докладната обаче не мина, заради неясноти и приложено от „Сън парк” в последния момент споразумение, което се появи два часа преди заседанието на ОбС и допълнително засили чувството за нередност.

Строителството на комплекса започна в началото на тази година и предизвика множество въпроси от смолянчани. На мястото на изкопите нямаше поставена информационна табела какво се изгражда, а както стана ясно по-късно, е липсвало и разрешителното за строеж.

Според инвеститора Христо Близнаков „този мащабен проект е на стойност около 11 млн. лв.”. Обектът е със застроена площ 6697,42 кв.м. В него ще отворят врати седем магазина, в които ще се помещават „наложени български и международни търговски вериги с известни брандове, които за пръв път стъпват в града”. Ще бъдат разкрити и над 150 работни места.

Advertisement

ЕДИН КОМЕНТАР

  1. Сакън, на боцмана и другите бизнесмени се засягат интереси, ще има спънки всеки новопоявил се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close