Advertisement
ИНТЕРВЮОБЩЕСТВО

Филиалът на ПУ в Смолян привлича млади хора, независимо от демографските проблеми в региона

Интервю с директора на Филиал - Смолян на Пловдивския университет проф. Иванка Димитрова-Дюлгерова

Визитка:
Проф. Иванка Димитрова – Дюлгерова е завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“. След дипломирането започва работа в Университета по Хранителни технологии – специалист-биолог към Научно-изследователския сектор. От 1992 г. започва професионалната й кариера в Пловдивския университет. През периода 2011-2019 г. е зам.-декан на биологическия факултет. От 2021 г. е директор на филиал – Смолян.

Проф. Дюлгерова, 2022 година премина под знака на двете годишнини – 60 години от основаването на Учителския институт в Смолян, и 25 години от преобразуването му във филиал на ПУ. В какво успя филиалът през този период и какво предстои да докаже?
Филиалът се е доказал като водеща образователна институция в Смолян и района, с традиции в педагогическото образование. Той успя да затвърди своите позиции на академичен център със собствена визия и идентичност, разширявайки профила на обучаваните специалисти. Предстои да продължим добрите традиции и практики, постигнати до момента, които да надградим с постижения и в областта на научните изследвания, като пълноценно звено на Пловдивския университет „П. Хилендарски“.

Колко студенти се обучават в момента?
В момента в редовна и задочна форма се обучават близо 500 студенти, като преобладават тези в редовна форма.

Как успявате да се справите с недостига на студенти и най-вече с конкуренцията на пазара на образователни услуги?
Филиалът успява да привлича млади хора, независимо от демографските проблеми в региона. Освен рекламната кампания, която провеждаме всяка година, от значение са и самите студенти, които сме обучавали и обучаваме – те са най-добрата реклама на филиала.

Според Вас, защо младите хора избират да се учат тук – в Смолян?
Според мен, причината младите хора да избират Смолян, не е само една – от една страна филиалът, както вече споменах, има традиции и утвърдено име в района, от друга страна близостта и по-малкото разходи, което в днешните трудни времена също е от голямо значение. Така нашите студенти имат възможност да се обучават в родния си край и да останат да се реализират в него.

Какво предлага Филиал – Смолян?
Предлага качествено образование в степен бакалавър в 9 акредитирани специалности, повечето подготвящи учители – по „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“, но предлагаме подготовка и на биолози – специалност „Биология с екотуризъм“, специалисти по маркетинг и туризъм. Имаме високо квалифицирани преподаватели. При нас работят професори, доценти, главни асистенти, асистенти, добре организиран е учебният процес на работа, дори и в условия на пандемия се справихме със съчетаване на присъствено и онлайн обучение.

Какво е мястото на научните изследвания в работата на преподавателите?
Научната работа е съществена част от работата на преподавателите. Те участват в научни форуми, изследователски проекти, публикуват своите изследвания в специализирани научни издания. Днес мястото на науката в университетската работа има все по-голямо значение и научните постижения са определящи за позицията, която заема ПУ сред останалите висши училища в страната. Всяка година преподавателите отчитат своята научна продукция с публикации, цитирания в научната литература, участия в проекти, научни форуми и други. Нашият университет беше определен за един от изследователските университети през 2021 година.

Какви цели сте си набелязали за следващите години?
Да бъдем здрави, да продължим да обучаваме студенти в Смолянския регион, като работим за откриване на специалности, които са в крак със съвременните тенденции, с пазара на труда, с оглед на успешна реализация на специалистите.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!