ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВиК – Смолян купува материали за 70 000 лева без ДДС

Срок за подаване на оферти: 22.04.2019 г.
Стойност без ДДС: 70 000 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

„Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях” – Жиба обикновени, комплектовани с болтове, гайки и гумени уплътнители от ф 65 до ф 350 мм от 5 до 16 атм. – Жиба преходни, комплектовани с болтове, гайки и гумени уплътнители от 65 до 350 мм от 5 до 16 атм. – Жиба за PЕ-HD тръби с удължен маншон комплектовани с болтове, гайки и гумени уплътнители от ф 75 до ф 400 мм, от 5 до 16 атм. – Гумени уплътнители „Симплекс” от ф 60 до ф 400. – Фланец свободен стоманен от ф 50 до ф 350, от 10 до 16 атм. – Фланец глух стоманен на 16 атм. от ф 50 до ф 350. – Капак комплект за кръгли улични ревизионни шахти – Решетка комплект за уличен отток с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15.

Advertisement
Back to top button
Close