Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Санират 28 многофамилни къщи и блокове в Златоград с европейски средства

Срок за подаване на оферти: 05.06.2019 г.
Стойност без ДДС: 2 324 792.40 лева
Критерии за възлагане:
Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта – 10%
Работна програма за изпълнение на строителството – 45%
Срок за изпълнение на строителството – 5%
Цена – 40%

Обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград по 13 обособени позиции, обяви Община Златоград. Проектът се финансира по Оперативна програма “Региони в растеж”.

Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Адрес на профила на купувача: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=177

Обособена позиция Максимален финансов ресурс (в лв. без ДДС) Мин./макс. срок на изпълнение (в календарни дни)
 
Oбособена позиция №1 153930,83 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Братя Хъмчеви”, “Станко и Даниел Пееви” и “Фамилна къща Чаушеви” в гр. Златоград””
Oбособена позиция № 2 251399,54 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Пехливанови”, “Орфей” и “Фамилна къща Касабови” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №3 167659,84 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Синчец”, “Гогаджови 2018” и “Фамилна къща Виктория” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №4 164089,24 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Сватеви”, “Архида 22” и “Такия” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №5 191675,83 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Мила”, “Анджерови” и “Йосиф Кехайов” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №6 204 481,30 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Пролет” и “Бочукови-Златоград” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №7
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда –  “Зюмбюл” в гр. Златоград” 96 942,54 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
Oбособена позиция № 8 223 637,43 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Велико Търново”, “РазЦвет” и “Аристе” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №9 190 821,12 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Дарина”, “Саралийски” и “Хаджиеви”в гр. Златоград”
Oбособена позиция №10 151678,66 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – блок 174 в гр. Златоград”
Oбособена позиция №11 151 430,99 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – блок 177 в гр. Златоград”
Oбособена позиция №12 212 335,70 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – “Белия дом” в гр. Златоград”
Oбособена позиция №13 164 709,38 лв. Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 90 дни и не по-дълъг от 150 дни
“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – блок 190 в гр. Златоград”

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!