Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Превоз на пътници за 60 000 лева възлага Община Чепеларе

Срок за подаване на оферти: 27.05.2019
Стойност без ДДС: 60 000 лева
Критерий за възлагане: Най-ниска цена
Предмет на поръчката: ”Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Чепеларе” Предметът на поръчката включва междуселищен автобусен превоз на пътници и техния багаж по утвърдени маршрутни разписания по следните автобусни маршрути: • „Павелско – Хвойна – Малево – Орехово” • „Павелско – Хвойна – Павелско” • „Хвойна – Забърдо – Хвойна” • „Чепеларе – Богутево-Чепеларе” • „Чепеларе-Богутево“ • „Чепеларе – Лилеково – Чепеларе” и • „Хвойна – Малево – Орехово – Хвойна”. Пълният обхват на маршрутните разписания и линии по гореспоменатите автобусни маршрути се намира в приложение № 5, а изискванията към изпълнението на поръчката са описани в техническата спецификация – приложение № 1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://chepelare.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=gmXE0FTOFUE%3d.

 

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!