Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Улици за над 1 млн. лв. ще ремонтират в община Борино

Срок за подаване на оферти: 05.06.2019 г.
Стойност без ДДС: 1 053 399.27 лева
Критерий за възлагане:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 50%
Цена – 50%

В обхвата на поръчката са включени:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино – ул. „Надежда“ от О.Т.325,326 до О.Т. 327, ул. „Доспатска“ от О.Т.177 до О.Т.189, ул. „Юбилейна“ от О.Т.189 до О.Т.345, ул. „Гео Милев“ от О.Т.87 до О.Т.89, ул. „Цар Самуил“ от О.Т.87,81 до О.Т.80, ул. „Арда“ от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и ул. „Пролет“ от О.Т.78,79 до О.Т.81“
Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Буйново – улица от О.Т. 199 до 53 и улица О.Т.242- о.т.234“
Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ягодина – улица от О.Т.116 до О.Т.104“
Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Кожари – от П.Т 18,17,16,15 до П.Т 12.“

https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0004948.html

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!