Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Транспортни услуги за 7 000 лева възлага ДГС – Триград

Срок за подаване на оферти: 15.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 7 000 лв.
Критерии за възлагане: Най-ниска цена

Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуги за превоз на сезонни работници до обектите, в които са предвидени горскостопански дейности, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП за срок от 12 месеца.

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2742

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!