Advertisement
ПРОЕКТИОБЯВИ

Съобщение

Във връзка с изпълнението на проект Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘, Сдружение „Активни граждани за обществено развитие“ и Община Баните имат удоволствието да поканят всички заинтересовани представители на гражданското общество, неправителствения сектор и бизнеса от Община Баните да присъстват на информационни дни за оповестяването на препоръки към местната администрация.
Отправените препоръки се отнасят до формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процесите по формулиране, преформулиране на местните политики, тяхното изпълнение и мониторинг.

Информационните дни ще се проведат всеки ден в периода 08-11.08.2023 г. в залата на НЧ „Просвета-1947“ (с. Баните, ул. Васил Левски №5) от 10:00 ч. до 11:00 ч., като от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще бъде осигурена възможност за индивидуални консултации.

……………………………………………………………………….. www.eufunds.bg .………………………………………………………………………..
Проект  № BG05SFOP001-2.025-0228-С01 ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!