Advertisement
ОБЯВИ

Съобщение от “Местна инициативна група Девин-Смолян“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във връзка с  изпълнението на договор № РД50-93/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на сдружение “Местна инициативна група Девин – Смолян“, информираме всички заинтересовани страни, че са изпълнени всички предвидени дейности по горепосочения договор, свързани с подготовка на стратегия за ВОМР.

Проведени бяха и последните две събития – информационни конференции, в гр. Девин на 19 септември 2023г., и в гр. Смолян на 20 септември 2023 г., всяка от които с над 50 участници.

Най-важната дейност, която предстои пред МИГ Девин – Смолян, е кандидатстване за финансиране и последващо изпълнение на Стратегия за местно развитие за територията на община Девин и община Смолян на стойност над 9 млн. лева, която ще допринесе за местно развитие със средства от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Образование“ и Програма „Околната среда“.

За допълнителна информация:
Георги Савев – координатор на проекта
тел.: 0899 883325
e-mail: migds@mail.bg
Сдружение„Местна инициативна група Девин – Смолян“
4800 гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!