Инциденти

Река Върбица побеля, извършват спешна проверка

Река Върбица в Златоград побеля и притесни жителите на града. От РИОСВ Смолян съобщиха, че по получения сигнал за побеляване на реките Голяма и Върбица, е разпоредена проверка. Екипи на инспекцията, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална  лаборатория – Смолян, вече са тръгнали към Златоград. Реките се намират в района на Златоград, а в река Голяма се заустват отпадъчните води на хвостохранилище „Ерма река“. Ще бъде направен пълен оглед на района, с цел установяване на замърсяването и ще бъдат взети водни проби. За резултатите от проверката и необходимостта от предприемане на административно-наказателни мерки, ще бъде предоставена своевременна информация.

„Проблемът е от хвостохранилището, но не знам обаче каква е причината. Откакто направиха надграждане и направиха повече сигурност, взе да се получава това, не можем да си го обясни защо става. Преди няколко дни изследвахме питейната вода, тя е в норми. Предстои да се направят нови проби“, коментира кметът Мирослав Янчев.

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Back to top button
Close