Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Почистващи материали за 15 700 лева купува ЮЦДП

Срок за подаване на оферти: 14.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 15 700 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения, попадащи на територията на обл. Смолян.

Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий „най-ниска цена“, като се оценява предложената от участниците търговска отстъпка от официален каталог. На първо място се класира участника, предложил най-висок процент търговска отстъпка.

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2747

 

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!