Advertisement
НОВИНИ

Кметът на Доспат Елин Радев: Всички „недоволни“ по един или друг начин са нарушили един или няколко закона

Вчера на сайта на „Отзвук“, на страницата и профила на вестника в социалните мрежи излъчихме репортаж, в който отразихме, че група граждани на Доспат се срещнаха с областния управител на Смолян Захари Сираков. Както пред нашата камера, така и пред областния управител те споделиха за проблемите, които срещат в община Доспат.

В тази връзка днес по електронната поща на редакцията получихме право на отговор от кмета на Доспат Елин Радев.
Публикуваме пълния текст на писмото, без редакторска намеса.

 

ДО

РЕДАКЦИЯТА НА
ВЕСТНИК „ОТЗВУК“
ПРАВО НА ОТГОВОР
От инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат
    Във връзка с публикация във вестник „Отзвук“ под наименованието „В Доспат готвят протест срещу кмета Елин Радев, обвиняват го в репресии“ от 11.01.2024 г. давам следното опровержение:
    Община Доспат не е Северна Корея, а Община в Република България и Европейския съюз. И ако някой си е дал правото или помислил, че няма да спазва законите в Република България явно е сбъркал. Видно от излъчения репортаж при Областния управител са се събрали около 30 човека, които са се помислили, че без закони и на своя глава могат да си правят каквото поискат и да изразяват неверни твърдения, с които се вкарват в заблуждение гражданите като се създава излишно напрежение и шум. Явно за тези лица предизборната кампания не е приключила и продължават с тона, който зададоха по време на кампанията.
    Винаги мотото на Кмета на Община Доспат е спазване върховенството на закона. Живеем в правова държава, в която всеки гражданин по един или друг начин може да защити интересите си (по съдебен ред).
    Кое обединява недоволните група граждани? Всички „недоволни“ по един или друг начин са нарушили един или няколко закона. Фактите:
Видно от приложените констативни актове и съдебни решения, процедурите не са от днес или вчера и няма отношение към изразения вот от местните избори. Във всички случаи се касае за незаконно строителство, даже в някои случаи и за престъпление (извършени строежи в земеделски земи без промяна на предназначението и без необходимите строителни книжа). Съгласно чл. 225а от ЗУТ Кмета на Общината има задължението да констатира и премахва незаконни строежи от четвърта до шеста категория.
Относно твърдението, че се премахват жилищни сгради 80-100 годишни въобще не отговаря на истината, ако същите са търпими съгласно пар.16, пар. 127 от ЗУТ, те не се премахват. Не на последно място заповедите за премахване се контролират от съда и ако са издадени в нарушение се отменят. Това не е ли защита на интересите на гражданите?
Във връзка с твърдението на г-н Цанко Карталов, че в Община Доспат за населените места има по три карти е абсолютна лъжа и ще бъдат сезирани съответните органи за посочената подвеждаща невярна информация.
Наистина информирани са различни институции, извършвани са проверки на Община Доспат и не са откривани нарушения във връзка с проведените процедури и във връзка с изложените твърдения.
Във връзка с твърдението, че улица „Крайбрежна“ е незаконна ще кажа, че също е лъжа. Кои институции са констатирали, че същата е незаконна и кой факти и обстоятелства сочат това твърдение? По законов ред има издадени три разрешения за строеж – за водопровод, за улично осветление и за част пътна, които са влезнали в сила и не са отменени от проверяващия орган /ДНСК/.
Относно твърдението, че се констатира незаконно строителство на неудобни хора, а на други се прикрива ви уверявам, че за всеки един сигнал за незаконно строителство е взето отношение и са извършени проверки, като при констатации за нередности са започнати законово предвидените административни процедури.
Във връзка с всичко гореизложено искам да изложа един от многото факти, който явно се набива на очи: всички проверени граждани са се опитали да прескочат законовите процедури за извършване на строителство на гърба на обикновения човек без да похарчат и лев за съответните процедури като изготвяне на ПУП-ове, промяна на предназначение на имотите, изготвяне на проекти, издаване на разрешение на строеж. За всичко това се заплащат съответните такси за услугите, което е в ущърб на местния бюджет и съответно на гражданите. Доста от тези хора са ползвали общински терени /улици, тротоари/ в продължение на години за свои лични облаги без необходимите разрешителни и без да заплащат на общината за това. В момента, в който общината си влезне в правата като собственик започват брожения, които се политизират. Един от случаите е в с. Барутин – ЕТ „В.Д.“ от години използва тротоара за обслужване на личен бизнес, от което получава приходи и по този начин ощетява общината. Как всички обикновени граждани премахнаха складираните дърва и предмети по тротоарите в цялото населено място, единствено въпросния търговец по всички начини се опитва да заобиколи заповедта на кмета?
Относно незаконното строителство: изразяваме следните факти:
1.    За фирма „С. И.“ ООД – собственика незаконно без да промени предназначението е застроил със седем броя строежи в земеделска земя без необходимите строителни книжа. Фирмата е извършила престъпление, доказано от съответните органи, но поради изтекла давност е отпаднала наказателната отговорност.
2.    Лицето Ц.К. незаконно е завзел част от тротоарното пространство в с. Барутин пред дома му чрез построяване на незаконна ограда, която също се явява незаконен строеж. Същото лице има задължения към общината за неплатени данъци, които се събират по принудителен ред от ЧСИ.
3.    Лицето А. К. от с. Барутин незаконно е построил пристройка в собствения си имот без необходимите строителни книжа и с решение № 4760/04.05.2023 г. на ВАС заповедта на кмета за премахване е потвърдена като същият е осъден да заплати 2250 лева, които не са изплатени доброволно и е образувано изпълнително дело при ЧСИ. Делото все още е висящо.
4.    Лицето А.И. от с. Любча е построил незаконно без строителни книжа пристройка и надстройка към жилищна сграда и с решение № 4396/25.04.2023 г. на ВАС заповедта на кмета за премахване е потвърдена. Тук дължимите разноски са в размер на 2150 лева, които не са заплатени доброволно. Образувано е изпълнително дело при ЧСИ като сумата е заплатена изцяло вчера 11.01.2024 г. Предстои прекратяване на изпълнителното дело.
5.    Лицето В. Д. от с. Барутин незаконно е завзел част от общински имот /улица/ като е отлял осем кв. метра бетон без разрешение на собственика, за което има съставен акт за незаконно строителство.
6.    Лицето В. Г. от с. Змеица в отклонение на строителните книжа незаконно е изградил три броя тераси, както и увеличил котата на билото на цех за преработка на мляко.
7.    Дружеството „Х-5588“ ЕООД от гр. Доспат незаконно в земеделски имот е построил железобетонен бункер без да е променил предназначението на земята и без необходимите строителни книжа. Същия се проверява от компетентните органи за извършено престъпление.
8.    Лицето В. Д. от с. Барутин е поставил в отклонение на ПУП и съответните норми за отстояние каравана, с която извършва търговска дейност като за същата липсват съответните сертификати и се явява опасна за гражданите.
Всички цитирани по-горе лица и фирми са от недоволните граждани, които изразяват изразяват неадекватни и неверни твърдения. Същевременно търсят подкрепа от страна на институциите по влезли в сила актове за незаконно строителство, потвърдени влезли в сила съдебни решения.
Относно твърдението, че общината продава улици. Също не отговаря на истината, защото общината е продавала нереализирани улици, които са отпаднали като такива, тъй като е изтекъл предвидения в закона десет годишен срок за реализацията им. Именно в такава насока е определение № 8177 ат 27.09.2022 г. на ВАС, с което се отхвърля жалбата на С.Ч. от с. Барутин. Същият е осъден за заплати размер на 500 лева на общината. Същите не са внесени доброволно и е образувано изпълнително дело при ЧСИ. Към момента задължението е погасено и делото е прекратено. Същевременно един от участниците: А. от с. Любча се е възползвал от възможността да закупи предвиждани за улица на плана на с. Любча, но не реализирано на място.
В заключение – по всички проведени административни процедури по които съдът е отменил заповедите за незаконно строителство, не са извършвани действия по премахването им.
Приложения: съгласно текста:
Констативен акт № 2 от 11.04.2022 г. за строеж, собственост на „Стиви Инвест“ ООД;
Констативен акт № 3 от 11.04.2022 г. за строеж, собственост на Ц. Карталов;
Констативен акт № 2 от 20.03.2023 г. за строеж, собственост на С. Делиев;
Констативен акт № 4 от 23.06.2023 г. за строеж, изпълнен от В. Георгиев;
Констативен акт № 8 от 23.11.2023 г. за обект, собственост на В. Делиев;
Констативен акт № 10 от 30.11.2023 г. за строеж, собственост на „Хаджиеви 5588“ ЕООД;
Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 9/04.12.2023 г.
Писмо № УТ-2244/21.12.2023 г. до В. Делиев;
Писмо № УТ-1952/17.11.2023 г. до В. Делиев;
Определение № 10630/22.11.2022 г. на ВАС, определение № 8177/27.09.2022 г. на ВАС и определение № 537/20.12.2021 г.;
Решение № 4396/25.04.2023 г. на ВАС и решение № 304/25.11.2022 г.;
Решение № 4760/04.05.2023 г. на ВАС;
С уважение,
Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат
Дата на публикуване: 12.01.2024
Дата на публикуване: 12.01.2024
Дата на публикуване: 12.01.2024
Advertisement

ЕДИН КОМЕНТАР

  1. Всичко което е е построил кмета като собствена недвижимости ши е законно и с всичките разрешителни??? Когато се разрушава нещо трябва много да се внимава с работата защотомпонякога хвърлят парчета тухли и могат да наранят някой

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!