Смолянският ТИТАНик

Договорът на Община Смолян с “Титан – Клинър” е сключен в нарушение на ЗОП

ПЪРВА ЧАСТ

Дейностите по чистотата, битовите отпадъци и снегопочистването от 10 години са забулени в тайни

Поредната буря, която се завихри в общественото пространство в началото на 2016  г. около обществените поръчки на община Смолян с фирмите, свързани с едно хасковско подразделение на „Титан”, вече отшумява. Предизвикалите я Кирил Асенов и неговата местна Коалиция за развитие на община Смолян (КРОС) попаднаха под небивала публична атака както от община Смолян, така и от „Титан”. Първи кметът на общината Николай Мелемов ги хвърли на медиите с обвинения в задкулисие, безотговорност и малодушие. Ръководството на „Клинър” ООД – „дружеството, което се грижи да живеем по-чисто” директно предупреди, „че ровиш ли се в боклука, няма как да не се изцапаш…” А върхът на омърсяването бяха статиите във вестник „Уикенд” “Общинар изсече и изпепели горите на Смолян” и „Смолянски общинар вдигна царски палат в резерват”.

Колко ще продължи затишието, за да продължи да плува „Смолянският ТИТАНик” (по сполучливата метафора на вестник „Капитал – б. а.), предстои да видим. По-важният въпрос е дали под звуците на кметския медиен оркестър няма да потъне финансово и Смолян.

Как се стигна дотук?

В отговор на този въпрос от днешния брой „Отзвук” ще посвети серия от статии в опит да осветли старателно скриваните през годините данни от общината за отношенията й с „Титан”. Поредицата е плод на събирани в продължение на години факти, анализирането им, на журналистически разследвания, както и на официални данни и документи, предоставени ни наскоро от кмета Николай Мелемов по Закона за достъп до обществена информация. В нея ще осветлим как бизнесът на „Титан” в града процъфтяваше докато населението на общината се топеше и как, започнал от нулата през 2006 г., оборотът му надхвърли над 50 млн. лв. само в община Смолян. Ще опишем и как милиони отидоха на боклука вместо за образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности. Ще разкрием и отношенията на „Титан” с някои съседни общини. И тъй като се натъкнахме на редица закононарушения и лоши практики в общината, които са облагодетелствали „Титан”, очакваме прокуратурата да се самосезира, за да отговори на обществените очаквания за справедливост и отговорно изразходване на публичните средства.

Началото

До 2006 г. община Смолян сама извършваше сметосъбирането и сметоизвозването, както и поддържането на чистотата и зелените площи чрез общинско звено. Неговата дейност се финансираше от такса „Битови отпадъци”. План-сметката за тази дейност беше под 1 млн. лв., а годишните разходи не надхвърляха 800 000 лв. И тъй като по закон събраните от такса „Битови отпадъци” средства не могат да се изразходват за друго, освен за чистота, с останалите 200 000 лв. всяка година общината купуваше контейнери, кошове за боклук, автомобили за сметосъбиране, чистачки, миячки и пр. До обявяване на поръчката общината вече разполагаше с техника за чистота за над 2 милиона лева (1750 контейнера тип „Бобър”, над 1000 кофи „Мева” и 12 автомобила). Затова бе изненада, когато на 29.05.2006 г. тогавашният кмет Дора Янкова пусна обявление чрез открита процедура по ЗОП за „Зимно поддържане и снегопочистване в град Смолян; поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян” за срок от петнадесет години. Обявената стойност на обществената поръчка бе 0.00 лв. и съгласно обявлението се залагаше всяка година тя да се формира според приетата от Общински съвет – Смолян, план-сметка за приходите от такса “Битови отпадъци”.

Твърде странно и в нарушение на закона, защото за зимно поддържане средствата не се отделят от такса „Битови отпадъци”, а от данъците за автомобилите.

Общината бе заложила и редица изисквания: кандидатите да имат най-малко тригодишен опит, свързан с озеленяване, сметосъбиране и сметоизвозване, да разполагат със специализирана техника и механизация за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на озеленените площи; да притежават квалифициран персонал с необходимия опит, наличие на собствена техника, като се представят необходимите документи, удостоверяващи горните обстоятелства, вкл. и минимум четири броя референции и сключени договори за последните три години. Това бе сигурен знак, че Дора Янкова планира да докара външна фирма, на която да даде чистотата на Смолян. Нито една местна фирма нямаше опит в сметосъбирането, чистотата и озеленяването в момента, нито разполагаше със собствена техника. А и общината не обяви, че ще даде под наем който предложи икономически най-изгодната оферта. И тъй като не беше предвидено кандидатстването за обособени позиции, местните фирми бяха изхвърлени и от бизнеса със зимното поддържане в град Смолян през следващите 15 години, защото общината го обяви в пакет с чистотата.

Договорът с “Титан”

Очаквано при тези условия се явява само един кандидат – „Титан – Клинър” – Кърджали, който печели поръчката и сключва договор с общината на 30.08.2009 г. Договорът влиза в сила на 01.10.2006 г. и е с 15-годишен срок на действие. Но стойността му не е заложена според годишната план-сметка за приходите от такса “Битови отпадъци”, а 662398,38% от минималната работна заплата годишно, което към датата на подписване на договора е един милион и шейсет хиляди лева. (Всъщност като се извадят от тях предвидените за снегопочистване 180 000 лв. (112 581% от МРЗ) за чистота остават малко под 900 хиляди лева, сума близка до реално изразходваната за чистота тогава.) Промяната на стойността на договора представлява първия порок и нарушение на Закона за обществените поръчки и той е трябвало да бъде атакуван в съда дори само на това основание.

Самият договор между община Смолян и „Титан – Клинър” – Кърджали, е от 13 страници и бе една от най-строго пазените тайни от Дора Янкова. До него нямаше достъп даже и кметът Николай Мелемов като общински съветник тогава. За първи път той стана публичен през 2012 г. след решение на Върховния административен съд. На 29 март 2011 г. подадох заявление по Закона за достъп до обществена информация. Позовавайки се на фирмена тайна и отказ на „Титан Клинър”, Янкова ми предостави договора, но със заличени числа. С помощта на адв. Александър Кашъмов и Програма „Достъп до информация” заведох дело. Административният съд в Смолян отмени заповедта на Янкова, но тя обжалва във ВАС. Междувременно минаха изборите, Мелемов стана кмет, но и той не пожела да „разсекрети” въпросния договор. Предостави го едва след като решението на Административния съд бе потвърден от ВАС.

Условието към кандидатите в обществената поръчка “да разполагат със специализирана техника и механизация за сметосъбиране и сметоизвозване” е било заложено само за да спечели “правилната фирма”. Явно обаче “Титан – Клинър” не е разполагала с необходимата “техника и механизация за сметосъбиране и сметоизвозване”. На 29.09.2006 г. – един месец след сключване на 15-годишния договор, екскметът Дора Янкова отдава под наем цялото оборудване, с което е извършвавала сама дейностите по договора до момента.

Зарко Маринов

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close