Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТРАЗСЛЕДВАНЕ

След 5 месеца бездействие кметът Мелемов заведе обречено дело срещу КЕВР за цената на водата

Обвинението му е, че заради "порочно" проведена процедура "ВиК"- Смолян щяло да натрупа 3 милиона лева "свръхпечалба"

Кметът Николай Мелемов подаде жалба до Административен съд – София град, с която иска отмяна на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цената на водата в Смолян, съобщи пресцентърът на Община Смолян. В нея той настоява решението да бъде обявено за незаконосъобразно, тъй като Общината и гражданите на Смолян били персонално засегнати, а държавното водоснабдително дружество щяло генерира свръхпечалба от 3 милиона лева. Цената за водата от 01.01.2023 г. е повишена с почти 100 процента спрямо 30.09.2022 г., твърди кметът.

В жалбата си Мелемов посочва още: В качеството ми на кмет и законен представител на община Смолян, която е член на Асоциация по ВиК – Смолян, както и като жител на гр. Смолян и потребител на ВиК услуги в обособената територия, твърдя, че за мен е налице пряк и непосредствен правен интерес от обжалване на решението на КЕВР.“

Според кмета решението на КЕВР е „незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения“. Мелемов твърди в жалбата си още, че с Решение №Ц-32 от 30.12.2022 г. „е ограничено правото на част от заинтересованите лица да изразят своите становища, включително и да представят необходими доказателства“

Нещо повече, според кмета „цялата процедура по одобряване на Бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Смолян за периода 2022 г. – 2026 г. е „опорочена“.

Той изчислил, че с новите цени „ВиК“ ЕООД ще събере приходи от около 15 милиона лева на година, а за нормалното функциониране на дружеството били необходими около 12 милиона лева. „Тоест на база некоректно изчислените нови цени, формирани при порочно проведена процедура, се очаква дружеството да реализира около 3 милиона лева на година свръхпечалба за сметка на потребителите.“

В края на съобщението на Общината се посочва, че освен кмета жалба срещу решението на КЕВР в съда са внесли и общински съветници.

Пред „Отзвук.БГ“ председателят на Общинския съвет Ангел Безергянов посочи, че 18-19 съветници възразяват срещу решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, като уточни, че от ГЕРБ са се подписали почти всички, от КРОС – четирима и от ДПС – трима. Той самият също подписал жалбата, въпреки че на заседанието на ОбС е гласувал за увеличението, предвидено в бизнес плана на „ВиК“ – Смолян.

Общинските съветници от БСП не са търсени, каза ръководителят на групата Димитър Кръстанов. Не ми е известно някой от нашите съветници да се е подписал под такава жалба, добави той.

Какво цели с тази жалба Мелемов?

Едва ли кметът на Смолян вярва, че Административният съд в София ще отмени решението на КЕВР. Още повече с аргументи, които се вписват в категорията „фалшиви новини“ в стила на постове в социалните мрежи. Нито изчисленията му за 100% повишение на цената на водата са верни, нито прогнозата за свръхпечалба от 3 млн. лв. на „ВиК“, нито твърдението му, че цялата процедура е опорочена, нито претенцията му, че той като кмет има „пряк и непосредствен правен интерес от обжалване на решението на КЕВР“. Тогава въпросът защо поема този риск е основателен. И то пред опасността да изпъкне с популизъм и некомпетентност в края на третия си мандат.
Логичният отговор е, че жалбата до Административния съд, е само повод. За да получи възможността да влезе в предизборната кампания като загрижен управник, който защитава не само на думи, а и с действия правата и интересите на избирателите си. Кой би бил доволен от по-високите цени на водата, тока, данъците?

Опорочена процедура или безотговорност?

Решението за новите цени на водата в половината области в България бе взето от КЕВР на закрито заседание на 30 декември 20022 г. А процедурата по одобряването им започва пет месеца по-рано с писмо на областния управител и председател на Асоциацията по ВиК (АВиК) Емил Хумчев. На 28 юли той изпраща покана до кметовете на общини в Област Смолян за свикване на извънредно заседание на АВиК за обсъждане и съгласуване на внесения от „ВиК“ – Смолян актуализиран бизнес план. В поканата Хумчев обръща внимание на кметовете, че когато при гласуването някой от тях упражни правото си на глас с „против“ и „въздържал се“, следва „да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола на заседанието.

На заседанието на Общинския съвет в Смолян, проведено на 25.08.2022 г., Мелемов внася докладна записка, в която предлага и двете опции – „съгласува/несъгласува“. При представянето на докладната кметът е съвсем лаконичен: „Аз няма какво да добавя. Тука е г-н Василев (управителят на „ВиК“ Георги Василев- б. а.), смятам, че ако има някакви въпроси, може да му бъдат зададени.“ Не споменава и дума за „драстично увеличение на цената на водата“ с приемането на този бизнес план. В дискусията с позиции се включват петима съветници – Стоян Иванов, Салих Аршински, Димитър Кръстанов, Филип Топов и Екатерина Гаджева. А управителят на „ВиК“ Георги Василев обстойно и детайлно обосновава нуждата от актуализация на бизнес плана с аргументи и числа. Иванов и Аршински се обявяват „против, а Кръстанов, Топов и Гаджева – „за“. С 9 гласа „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“ Общинският съвет не приема актуализацията. Решаващо се оказва отсъствието на 11 съветници от заседанието.

Общото събрание на АВиК се провежда на 29 август. В него участват 7 от 10-те кметове на общини. Отсъстват кметовете на Доспат, Рудозем и Борино. Нито един от представителите на общините не изразява становище. Всички, с изключение на Мелемов, гласуват „за“. Но заради отсъстващите кметове и въздържателя Мелемов, гласовете „за“ съгласуването, се оказват недостатъчни – 65,69% при необходими 75%. Кметът на Смолян не е обосновал защо гласува „въздържал се“, не е внесъл и писмено становище, въпреки разпоредбата на чл. 14, ал. 4, ал. 4 от Правилника на асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие.

На 09.09.2022 г. в КЕВР се провежда обществено обсъждане на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Смолян за периода 2022-2026 г. На него с писмо № В-17-20-1007/02.09.2022 г. като заинтересовани лица са поканени представители на всички общини в Смолянска област, както и на Областната администрация. На обсъждането, ръководено от председателя на КЕВР Иван Иванов, освен управителя и главния счетоводител на „ВиК“ Георги Василев и Севда Хаджиева, присъстват Мая Манолова и Георги Тонков от Смолян. От името на живущите ул. „Първи май“, бл. 7 в Смолян Тонков изразява своето притеснение от вдигането на цената на водата и се обявява против. По Skype в обсъждането се включва Боян Симеонов от областната администрация, който съобщава, че на общо събрание на Асоциацията по ВиК в Смолян са присъствали членове на асоциацията, които притежават 87,82% от гласовете. „65,69% от гласовете бяха „за“ съгласуване на бизнес плана. Нямаше нито един глас „против“ и 22,13%, т. е. само Община Смолян гласува „въздържал се“. Още веднъж искам да обърна внимание, че на заседанието на общото събрание нямаше изказвания, нито пък представени становища, даващи основания за връщане на бизнес плана с указания за необходими изменения, доработка и корекции“ – заявява Боян Симеонов.

На 6 декември Комисията по енергийно и водно регулиране се провежда открито заседание за одобряване на бизнес плана на „ВиК“ – Смолян. Излъчено е в реално време чрез интернет страницата на Комисията. На него отново не присъства нито един представител на Смолянска област, никой не изпраща и становище против новите цени на водата – нито за заседанието, нито след него. По Skype се включва новият управител на „ВиК“ Румяна Янчевска.

От написаното дотук следва, че процедурата по приемането на бизнес плана на „ВиК“ не само не е опорочена, но е извървяна публично и прозрачно по всички норми на правилата и закона. И ако наистина Мелемов е прав, че драстичното увеличение на цената на водата е необосновано, е имал повече от пет месеца, за да го оспори и предотврати. Нещо повече, в качеството си на кмет той е бил длъжен да защити интересите на жителите на община Смолян. Вместо това е проспал безотговорно цялата процедура. Едва след всичко е приключило, решава да замаже очите на хората с популизъм, прикривайки собственото си безхаберие.

Има ли двойно увеличение на цената на водата?

От 1 януари 2023 водата с включена такса за канализация и пречистване на отпадни води в Смолянска област струва 4,62 лв. за кубик. Последната цена, преди сегашната, е от 1 октомври 2022 г. – 3,71 лв. Тоест увеличението е с 25%. За жителите на Девин, Доспат, Чепеларе, Неделино, Борино и Баните, където няма пречиствателни станции за отпадни води, тя е 3.29 лева за кубик, а за потребителите, където липсва и канализация – 2,57 лева. За да заблуди гражданите, кметът на Смолян сравнява новата цена не с предходната, с по-предишната – действаща от 1 януари 2021 г. до 30 септември 2022 г.- 2,58 лв. за кубик. Но и в този случай увеличението не е 100%, а 80%. Което още веднъж показва, че доводите му не са за пред съда, където се борави с точни числа и документи, а за пред смолянските граждани, които целенасочено се опитва да заблуди и манипулира.

При подобен случай, след като Общинският съвет гласува против бизнес плана на „ВиК“ на 20.10.2016 г., същия ден, но часове по-късно, Мелемов не се съобрази с волята на мнозинството съветници и гласува „за“ нови цени на водата на общото събрание на АВиК. Тогава на власт бе неговата партия ГЕРБ, премиер – Бойко Борисов, министър на регионалното развитие – Лиляна Павлова, а областен управител – Недялко Славов. И докато в сегашния случай гласовете „за“ бяха повече от „против“ и „въздържали се“ (9 срещу 8), тогава „за“ бяха 9, „против“ – 10, а „въздържали се“ – 2.

И когато бе изобличен черно на бяло с отразения в протокола вот, Мелемов заяви, че въобще не е участвал в гласуването. Славов на свой ред, за да го спаси, поправи протокола за пред смолянчани, заяви, че е допусната „техническа грешка“, но в КЕВР изпрати онзи вариант, в който гласът на Мелемов се брои „за“, за да подкрепи увеличението на цената на водата.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!