ОБЩЕСТВООБЯВИ

Покана за участие в информационна среща

Проект BG16M1OP002-3.035-0004-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“

Advertisement

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на закриваща информационна среща по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и  биоразнообразие“ на ОП „Околна среда 2014-2020г.“

На срещата ще бъде представена информация относно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Събитието ще се проведе на 21.12.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в сградата на ЮЦДП, гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров 1А“, етаж 4, Заседателна зала. 

С уважение,
инж. ЗДРАВКО БАКАЛОВ
Дире
ктор на ЮЦДП, гр. Смолян

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!