НОВИНИ

Запор на сметки грози болницата в Смолян

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ е под заплаха от запор на сметките след решение на Върховния касационен съд . Делото е заведено от родителите на починалата преди близо 9 години Никол Сурчева – Мая и Николай. Искът им от по 200 000 лв. е частичен на претендираните суми от по 500 000 лв. Първоначално Окръжният съд, а в последствие и Апелативният постановиха д-р Денка Лалова, д-р Мария Ирикева и болницата да платят солидарно по 120 000 лв. на родителите. С решение от 8 февруари т.г. ВКС уважи изцяло иска за по 200 000 лв., представляващо обезщетение за претърпени болки и страдания след смъртта на детето им. Заедно с лихвите и съдебните разноски общата сума, която се дължи на родителите е над 700 000 лв.
Смолянската болница е привлечена в съдебния процес в качеството на работодател на д-р Мария Ирикева и отговаря солидарно със служителя за причинените от него вреди, пише в съдебното решение. Съгласно Закона за задълженията и договорите обаче след като изплати всичко на пострадалите здравното заведение може да търси сумите както от своя работник, така и от осъденото трето лице – в случая д-р Лалова, уточняват магистратите.
4-годишната Никол Сурчева почина на 20 септември 2009 г. след прекарана тежка форма на варицела. Д-р Денка Лалова и д-р Мария Ирикева бяха признати за виновни, че с бездействието си са допринесли за смъртта на детето. Те получиха условни присъди съответно от 1 и 2 години, както и лишаване от правото да упражняват лекарска професия за същото време. Третият подсъдим – пловдивчанинът д-р Виктор Господинов, бе признат за невинен.
През октомври 2012 г. Смолянският окръжен съд излезе с оправдателни присъди. След протест на прокуратурата и родителите на Никол – Мая и Николай, делото тръгна наново в Апелативния съд. Година по-късно втората инстанция отмени присъдата само в частта срещу д-р Лалова и д-р Ирикева, като им наложи наказания. Изцяло решението на съда бе въз основа на извършена трета съдебно-медицинска експертиза. През 2014 г. Върховният касационен съд потвърди решението на Апелативния съд.

Изпълнителният директор на МБАЛ Смолян д-р Марин Даракчиев: Направили сме всичко възможно тези средства да бъдат възстановени

Изпълнителният директор на болницата д-р Марин Даракчиев.

Д-р Даракчиев, има ли заплаха от запор на сметките на болницата?
На този етап няма опасност от запор на сметките на болницата. Получихме покана за доброволно изпълнение за останалата сума по делата. За да спестим натрупване на допълнителни лихви и разноски, което би ни натоварило допълнително, платихме цялата сума от 300 000 лева. В противен случай щеше да ни бъде направен запор на сметките.

Стана ясно, че единствено МБАЛ изплаща това огромно обезщетение. Защо?
Да, така е, болницата е единствената, която плати обезщетението. Нашата отговорност има обезпечително-гаранционна функция и законодателят я е въвел, в интерес ощетените лица, за да могат те да получат по-лесно дължимите им обезщетения, като се предполага, че работодателят е с по-големи финансови възможности, отколкото преките причинители на вредата, към които след плащането той има регресна претенция за цялата платена сума.

Има ли начин средствата да бъдат възстановени, както казахте в случая МБАЛ е страна по делото като работодател на едната от лекарките?
Правим всичко възможно тези средства да бъдат възстановени. Ситуацията бе обсъдена в Съвета на директорите на МБАЛ – Смолян, и още миналата година сме предприели действия за събиране на сумата от виновните лица. В ход са изпълнителни дела. На д-р Лалова е наложен запор върху дяловете в едноличното й търговско дружество с което практикува като личен лекар. Предявен е иск за прекратяването му. Предстои и предявяване на искове за обявяване на недействителни сделки, с които е прехвърляла свои имоти след като е започнало наказателното дело. Д-р Ирикиева не разполага с никакви имущества засега, в отпуск по майчинство е и след връщане на работа ще й бъде наложен запор върху трудовото възнаграждение. Бихме били радостни, ако осъдените лекари проявят повече активност и инициативност, защото платените средства са на всички работещи в лечебното заведение и с тях бихме могли да задоволим други финансови потребности – за фонд „работна заплата“, за обновяване на материалната база, за повишаване качеството на обслужване и социалните придобивки на работниците и служителите. За тежката ситуация е уведомено и Министерството на здравеопазването.

Какви суми са платени до момента?
Миналата година на 29 март сме платили сума в размер на 443 066,24 лв., а второто плащане е от 15 май 2018г. – 278 926,65 лв.

Застраховката не успя ли да покрие обезщетението?
По принцип застраховката „Професионална отговорност“ е ангажимент на всяко лечебно заведение по Закона за здравето. Застраховката по онова време е била 50 000 лв. Така е преценило бившето ръководство. Но тази сума не покрива дори и една-десета от присъденото от съда обезщетение. Сега болницата е застрахована за много по-високи прагове, които биха покрили едно такова събитие.

Какви негативи търпи здравното заведение?
Сумата е огромна за здравното заведение и един допълнителен, непредвиден разход. И в условията на работа с лимитиран бюджет изпаднахме в затруднена ситуация. До този момент болницата е нямала просрочени задължения и коректно е изплащала заплати и средствата към доставчици. През 2017 г., въпреки платените 440 хил. лв., ние сме приключили с положителен резултат и без просрочия за годината. Новите близо 300 хил. лева, които платихме сега ни натовариха. Имаме известно просрочие към доставчици, което е около 30 дни. Но имаме лекарства и консумативи, изплащаме и заплатите. Кандидатствахме за кредит към финансова институция. Обявихме обществена поръчка, за да покрием тези допълнителни средства. Кредитът ще бъде за две години и е на стойността на последното плащане 300 000 лв., за да може без катаклизми да се нормализира финансовото състояние и болницата да бъде коректен платец, както сме били винаги досега.

На какъв етап е пускането в действие на новата апаратура за инвазивна кардиология?
Почти сме готови и сме на прага да стартираме с инвазивната кардиология. Апаратът е доставен, ремонтът на отделението е приключил. За понеделник (днес – б.а.) е насрочена държавна приемателна комисия. Кандидатствали сме за договор със Здравната каса и след като преминат тези процедури стартираме. Имаме сформиран екип. Тече процедура за избор на доставчик на медицински изделия и консумативи. Може би по средата на месец юни секторът за инвазивна кардиология ще започне да работи.

Преодоляхте ли сътресението с липсата на лекари в Детско отделение?
Да, нещата се стабилизираха и отделението работи нормално.

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close