НОВИНИ

По 1000 евро за газификация ще получат домакинствата в Чепеларе

Клиентите на „Си Ен Джи Марица“ в Чепеларе ще получат безвъзмездна помощ за газификация до 1200 евро, става ясно от съобщение на Министерството на енергетиката. На 5 юли управителят на газоразпределителното дружество Пламен Павлов подписа анекс към меморандума с Министерството на енергетиката за безвъзмездна помощ по програмата за газификация на жилища (DESIREЕ GAS). По силата на споразумението допустимите разходи по програмата се увеличават от 20 на 30%. На клиентите на „Си Ен Джи Марица“ ще се покрива изцяло таксата за присъединяване без ДДС, като таванът на финансиране достига 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на домакинство.

Удължава се и срокът на действие на програмата до м. юни 2020 г. Това са основните промени по програмата, която действа в страната от м. август 2016 г. Допълнителните споразумения с газоразпределителните дружества, които участват в програмата, бяха подписани днес в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд „Козлодуй“ от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Това ще даде възможност на по-голям брой домакинства да се възползват от преференциалните условия за битова газификация, каза министър Петкова по време на церемонията за подписване на допълнителните споразумения.

„Си Ен Джи Марица“ има лицензия за доставка на газ на територията на община Чепеларе и кк Пампорово за 35 години.

Проектът „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ“ (DESIREE GAS) е на стойност 10 млн. евро, финансирани от Международния фонд „Козлодуй“. Той има за цел да стимулира битовата газификация, заменяйки отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. До момента в проекта участват 13 от лицензираните газоразпределителни дружества. Това са „Комекес“ АД, „Овергаз мрежи“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Кнежа газ“ ООД, „Ситигаз България“ ЕАД, „Карлово газ“ ООД, „Неврокоп газ“ АД, „Свиленград газ“ АД, „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Газоенергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, „ТЕЦЕКО“ ООД, „Аресгаз“ АД и „Севлиевогаз 2000“ АД.

Международен фонд „Козлодуй“ се финансира със средства от Европейския съюз и отделни донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Швейцария.

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close