Образование

Пловдивският университет проведе студентска сесия за научно и художествено творчество

Студентска сесия за научно и художествено творчество се проведе през уикенда във филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян. Проблемните области на студентската сесия обхващат изследователски и приложни аспекти в сферата на образованието, информационните технологии, езикознанието и литературата и социално-икономическата сфера.

Всички студенти, които участваха в сесията бяха наставлявани от научни ръководители. Предстои докладите на участниците да се публикуват след рецензирането им от двама хабилитирани преподаватели в съответната област.

Проф. д.н. Елена Николова, Бонка Балийска – преподавател в университета и студентът Радослав Смаилов – един от участниците в научната сесия

Организатори на студентската проява са преподаватели в Пловдивския университет, филиал Смолян, с председател доц. д.н. Нина Герджикова и членове доц. д-р Силвия Младенова, гл. ас. д-р Мирослав Михайлов, гл. ас. д-р Христо Мелемов и гл. ас. Илияна Чакърова. Организационен секретар е д-р Валя Арнаудова. Председател на научната редакционна колегия е проф. д.н. Елена Николова и членове доц. д-р Русалена Пенджикова-Христева, доц. д-р Мариана Ламбова и доц. д-р Георги Юручев.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close