НОВИНИ

Откриха нова компютърна зала в Природоматематическата гимназия в Райково

Прочутата Райковска гимназия се сдоби с нова компютърна зала по проект. Тя стана благодарение на проекта „Оборудване на компютърна зала и изграждане на безжична компютърна мрежа на територията на Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян”, реализиран от Ротари клуб – Смолян, с финансовата подкрепа на Фондация Ротари чрез Дистрикт 2482 България към Ротари Интернешънъл и партньорите Интеракт клуб – Смолян, Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ППМГ „Васил Левски”, Ротари клуб – Златоград, Ротари клуб – Кърджали, Община Смолян, медийния партньор „Отзвук“ ООД и 31 дарители.

Директорката Мария Илиева и президентът на Ротари клуб Цонка Оджакова прерязоха лентата на новия кабинет.

„Присъстваме на изключително важно, бих казала историческо събитие. Днес прерязваме лентата на чисто новата компютърна зала”, бяха думите на директорката на гимназията в Райково Мария Илиева. С нейна помощ президентът на Ротари клуб в Смолян Цонка Оджакова преряза лентата и гостите бяха въведени в залата. „Не е възможно да съществува и да се развива което и да е училище, ако няма спомоществователи и дарители. Искаме да изразим нашата огромна благодарност за вашата съпричастност, за това, че се е породила идеята да имаме новообновена компютърна зала, защото съществена част от обучението в ПМГ „Васил Левски” е свързано с придобиването на умения и знания в областта на информатиката и информационните технологии. Отправям благодарността си към всички членове на Ротари клуб и дарителите за това, че ни помогнахте. Знам, че голяма част от вас са възпитаници на Райковската гимназия и знам, че всичко, което сте направили, е от сърце”, посочи в словото си Мария Илиева. В знак на благодарност тя връчи отличителния знак на гимназията. „За мен е чест да получа тази висока награда и благодарствено писмо от името на учителите и учениците. Нашата цел е да подобрим образованието в гимназията, качеството на учението стана факт”, каза от своя страна президентът на Ротари клуб Цонка Оджакова.

На откриването присъстваха и част от дарителите.

Полученото безвъзмездно финансиране от Фондация Ротари чрез Дистрикт 2482 България е получено от училищното настоятелство на гимназията и е в размер на 2727 лева. Съфинансирането от страна на Ротари клуб Смолян чрез лични дарения на ротарианците е 3125 лв., 400 лв. за проекта, 300 лв. – от Ротари клуб Златоград, 180 лв. – от Ротари клуб Кърджали и 522 лв. – от Интеракт клуб Смолян. Благодарение на щедростта на 31 бивши възпитаници на Райковската гимназия допълнително са събрани още 5650 лева. Така общата сума, събрана за реализация на проекта ,възлиза на 12 904 лева. С тези средства са закупени 15 броя нови компютри, 1 UPS, 2 устройства за безжичен интернет и 1 тонколона тип „Караоке”. Те са на обща стойност 10 086 лева съгласно бюджета на проекта. С останалите средства, събрани над бюджета на проекта, за новата компютърна зала са закупени допълнително 15 нови монитора, клавиатури, мишки и са изработени информационните табели. Компютърната зала е освежена с помощта на ППМГ, ротарианци и интерактори, а компютрите са конфигурирани и инсталирани също с доброволния труд на ротарианец.

След официалното откриване дарителите имаха възможност да тестват новите компютри.

Чрез успешно реализирания проект Ротари клуб Смолян осъществи част от своята мисия, залегнала в т. нар. Авенюта за служба на Ротари, а именно да подпомага образованието и грамотността на младото поколение.

Ротари клуб – Смолян, и Профилираната природоматематическа гимназия „Васил Левски“ изказват своите най-искрени благодарности на следните дарители, без които този проект нямаше да бъде възможен: Виктор Билянски, Фондация „Изкуството да живееш“, Стефан Чипилов, Атанас Ладжов, Весела Мавродиева, Николай Стаевски, Пламен Стоянов, Николай Семерджиев, Николай Шамаранов, Мирослав Хаджиев, Кирил Хаджихристев, Щоно Забилев, Мария Петрова,Росица Кузманова, Анастас Тодоров, Величка Димитрова, Елена Пройчева, Петко Ангелов, Мария Пашалиева, Радой Краев, Григор Лалов, Иван Георгиев, Петър Кацаров, Антония Шехова, Николай Цветков, Антон Кацаров, Здравка Киричева, Христина Чилингирова- Игнатиева, Атанас Андреев АТАДОПРОЕКТ, Гергана Иванова и Здравко Белчилов.

Новата придобивка е не само за Природоматематическата гимназия, а и за цялата смолянска общественост – тя също е израз на щедрия възрожденски дух на тези истински родопчани от всички краища на България и света и е предпоставка за бъдещи успехи на възпитаниците на Райковската гимназия.

Advertisement
Back to top button
Close