Местна властРАЗСЛЕДВАНЕ

Как в Община Смолян нагласяват обществени поръчки?

Иновацията е „Стратегия за управление на риска”

„Визьор” ООД – Хасково, ще достави 700 тона пелети на Община Смолян през следващите три години след скандално проведена обществена поръчка, за която „Отзвук” писа в началото на октомври. Възложител е кметът Николай Мелемов, а договорът е подписан на 30 юни т. г. между него и управителя на фирмата Александър Добрев. Съдружници с по 50% от дяловете на „Визьор” са Златка и Александър Добреви – родители бившия министър на икономиката и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев. Нищо необичайно за политическата реалност в страната ни, в която ежедневно обществени поръчки се печелят от близки до властта фирми. Нищо необичайно, ако „Визьор“ ООД, макар и толерирана от управляващите, бе избрана заради по-ниска цена или по-високо качество на пелетите, а не след отстраняване на останалите участници в конкурса.

Предизвестеният победител

Поръчката за периодични доставки на пелети за отопление е обявена от кмета Мелемов в началото на годината при прогнозна цена от 452 лева на тон. Като критериите за възлагане са: цена – 60%, срок на доставка – 20% и управление на риска – 20%. Документи подават три фирми – „Визьор“ ООД, „Хайтек“ ООД и „Топливо“ АД. „Хайтек“ ООД е отстранена от участие след първото заседание на комисията на 13 март т. г. заради това, че ценовото предложение на участника не е било в отделен запечатан плик. На следващото й заседание на 20 март при разглеждане на техническите предложения и вторият участник „Топливо” АД е предложен за отстраняване – заради съществен пропуск в представената от него „Стратегия за управление на риска”.

„Пропускът” е констатиран от тричленната комисия, назначена със заповед на кмета Николай Мелемов. Тя включва трима служители на Общината – юрисконсулт, счетоводител и специалист от дирекция „Административно и информационно обслужване”. В документите няма експертна оценка на стратегиите, каквото е изискването на Закона за обществените поръчки, когато показателите за качество са количествено неопределими. Така на финала достига само „Визьор“ ООД и кметът Николай Мелемов, който е областен ръководител на ГЕРБ в Смолян, сключва договор с родителите на своя колега Делян Добрев – областен шеф на ГЕРБ в Хасково. При цена 406.80 лева на тон.

Рискови ли са доставките на пелети?

Справка в сайта на Агенцията за обществени поръчки сочи, че през 2017 година обществени поръчки за доставка на пелети са обявили общините Бургас, Лесичово, Лом, Ситово, Тутракан, Своге, Ардино и Смолян, както и Главна дирекция „Гранична полиция”, Югозападно държавно предприятие – Благоевград, 63 ОУ „Христо Ботев“ – гр. София и Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица. С изключение на Община Смолян всички останали възложители са заложили само един критерий – най-ниска цена.

Пристрастяване

За десетте месеца от началото на 2017 г. на годината Община Смолян е обявила 10 обществени поръчки. В нито една критерий за оценка на офертите е най-ниска цена. За обявения през април конкурс за ремонт на улици и надлези за 3.6 милиона лева водещ при избор на изпълнители е критерият „Организация за изпълнение на поръчката” с 60% тежест. Цената е едва 40%. Поръчката още не е възложена.

Със същите критерии за възлагане през май т. г. е обявена и поръчката за ремонт на четири училища и една детска градина за над 5.5 млн. лева. А най-новите обществени поръчки илюстрират очевидното „пристрастяване” на кмета на Смолян Николай Мелемов към „управлението на риска”. В обявеното на 15 юли т. г. публично състезание за избор на фирма, която да извърши реконструкция на водопровода в село Момчиловци за близо 2 милиона лева, силата на цената е само 30%. С 50% тежест е „Стратегията за управление на риска”. С абсолютно същите критерии (50% управление на риска, 30% цена и 20% срок) ще бъдат оценявани и офертите на обявените през м. октомври  за строителство на пътища към селата Виево и Сивино за близо 1.4 млн. лева. При липсата на обективни критерии за оценка на тези стратегии кметът на общината ще придобие неограничена свобода на избор на изпълнители.

Какво е управление на риска?

Дефиниция за управлението на риска се съдържа в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. „Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.” – пише в чл. 12, ал. 2. Законът задължава бюджетните организации, общинските предприятия и всички, които се разпореждат със средства по европейски програми, да изработват стратегии за управление на риска, както и да ги актуализират на всеки три години. Община Смолян, която отстранява от участие в обществени поръчки фирми заради съществени пропуски в техните стратегии, няма такава. На сайта й smolyan.bg в меню „Стратегически програми” (http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/132) пише: „В Община Смолян действат следните програми и стратегии”, след което са изброени 19 програми, планове и стратегии. Там за управление на риска нищо не се споменава.

Вместо заключение

Смисълът на обществените поръчки е да се гарантира реалната конкуренция. Затова и законът не допуска използването на показатели, които дават неограничена свобода на избор, каквато очевидно има кметът на Община Смолян, използвайки „иновацията“ „Стратегия за управление на риска”. Налице е индикатор за злоупотреба с обществени средства в особено големи размери. Но няма КОЙ да приложи Закона.

Зарко Маринов

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close