Новини

Фирма на „Минстрой холдинг“ получи концесии за три находища на руда в Златоград

„Родопи Еко Проджектс“ ЕООД, собственост на „Минстрой холдинг“, е новият концесионер на участък „Мързян-север“ на находище „Мързян“. Дружеството поема и находището „Шумачевски дол-Андроу“, както и участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“. Това реши Министерският съвет на заседанието си днес, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

И в трите находища се добиват оловно-цинкови руди. Участък „Мързян-север“ на находище „Мързян“, както и находището „Шумачевски дол-Андроу“ се намират на територията на община Златоград.

Концесиите за тях са предоставени през 2004 г. за срок от по 35 години на „Горубсо-Златоград“ АД. Участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“ също е разположено на територията на община Златоград. Концесията за него е предоставена през 2004 година за 12 години на „Горубсо-Златоград“ АД, а през 2014 година срокът на предоставената концесия е продължен с още 15 години.
С решението на Министерски съвет правата и задълженията по трите концесии се прехвърлят изцяло на „Родопи Еко Проджектс” ЕООД. Условията по концесионните договори остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

„Родопи Еко Проджектс“ е създадена през 2008 г. В момента управители са Ружа Бодурова и Евгени Михайлов.

Покажи още
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker