Образование

Филиалът на ПУ в Смолян обяви прием по 9 специалности

Във Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян вчера започна приемът на документи за кандидатстване. От 11 юни до 6 юли е срокът за подаване на кандидат-студентски документи за редовната изпитна сесия на ПУ, Филиал – Смолян, която ще се проведе през месец юли. Кандидат-студентите могат да участват в класирането и с оценки от Държавни зрелостни изпити, също и с пренесени оценки от друго висше училище. Записването започва на 9 юли, след обявяване на първо класиране.

За учебната 2018/2019 година Филиал – Смолян обявява прием по следните бакалавърски специалности:

  • Начална училищна педагогика с английски език (редовно обучение, държавна поръчка);
  • Български език и английски език (редовно обучение, държавна поръчка);
  • Български език и история (редовно обучение, държавна поръчка);
  • История и география (редовно обучение, държавна поръчка);
  • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение, държавна поръчка)
  • Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение, държавна поръчка);
  • Биология и екотуризъм (редовно обучение, държавна поръчка);
  • Туризъм – (задочно обучение, платено);
  • Маркетинг – (задочно обучение, платено).

Семестриалните такси за всички специалности в редовно обучение държавна поръчка са по 250.00 лв., с изключение на специалността „Биология и екотуризъм“, за която семестриалната такса е 320.00 лв. За двете специалности задочно платено обучение семестриалната такса е в размер на 315.50 лв.

От заплащане на такси се освобождават лицата, обучаващи се по държавна поръчка, които са: кръгли сираци – до 26 години; с определена първа и втора група инвалидност – над 70 %; военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно във Филиала по държавна поръчка.

Подаването на пълния комплект кандидат-студентски документи се извършва както във Филиала в гр. Смолян, така и в Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Пловдив. За повече информация на тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05; GSM: 0885 899 573 и сайта на ПУ, Филиал – Смолян https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close