Местна власт

Зрее скандал със събора на Рожен

В Смолян се заражда скандал с тазгодишния събор на Роженските поляни, който ще се проведе от 19 до 21 юли. За трети път това „иновативно събитие“, както се рекламира в публичното пространство, се организира съвместно от Община Смолян и Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“, учредено в частна полза през 2015 г. от Симеон Караколев, Румяна Цинцарска и Ана Гергинова.

Напрежението ескалира миналата седмица, когато общинските съветници от ГЕРБ провалиха кворума, за да попречат на дискусията по последната точка от дневния ред, по която кметът на Смолян Николай Мелемов трябваше да запознае местния парламент с извършените от него фактически и правни действия по организацията и провеждането на „Рожен 2019“.

Вместо прозрачност процедурни хватки

Точно преди да започне обсъждането на точката председателят на групата съветници от ГЕРБ Ангел Безергянов поиска 20 минути почивка. Тогава всички съветници от ГЕРБ с изключение на Безергянов си тръгнаха. Председателят на ОбС Данчо Киряков се видя принуден да прекрати заседанието поради липса на кворум. Инструкцията да се провали обсъждането на темата за Роженския събор дошла от Ефрем Велинов, съобщиха съветници от опозицията. Велинов е назначен като служител в дирекция „Административно и информационно обслужване“, но се смята за сивия кардинал в администрацията и дясната ръка на кмета Мелемов.

Още на следващия ден председателят на ОбС Данчо Киряков обаче свика ново заседание на общинския съвет, насрочено за днес от 9.00 часа. Искането за извънредното заседание дойде от група съветници от КРОС, БСП и независимия Филип Топов.

„Общинският съвет на Смолян не е вземал решение Община Смолян да провежда Национален събор на народното творчество и животновъдството в дните от 19 до 21 юли 2019 г. в местността Рожен, не е вземал решение за публично-частно партньорство със Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ в тази посока, не е упълномощавал кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да предприема фактически и правни действия във връзка с организирането и провеждането на Събора, не е одобрявал бюджет на Събора, както и разходването на финансови средства за неговата организация и провеждане. Нещо повече, Общинският съвет не е информиран от кмета г-н Николай Мелемов за поетите от Община Смолян ангажименти“ – пише в докладната записка, подписана от 9 общински съветници.

Общината харчи пари на тъмно за събора

С нея те поискаха кметът да запознае местния парламент с подписаните договори, както и да отговори на въпроса кога и от кого е взето решението за провеждане на събора през 2019 година, как и в каква процедура е избрано Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ за съорганизатор, какви са разходите на Община Смолян за организацията му, какви са планираните разходи за провеждането му и какъв е източникът на финансиране на тези дейности.

Харчат се пари на тъмно, а в същото време кметът на общината е пуснал в края на мандата искане за нов заем от 1.5 милиона лева, каза ръководителят на групата на КРОС Кирил Хаджихристев.

Кметът Мелемов не дойде на заседанието на комисиите в сряда. Вместо него бяха зам.-кметовете Марияна Цекова и Венера Аръчкова

В сряда се проведоха заседанията на комисиите по бюджет и финанси и законност към общинския съвет, на които съветници и зам.-кметовете Венера Аръчкова и Марияна Цекова си размениха остри реплики. Първоначално Аръчкова отказа да покаже на общинските съветници договора на Общината със сдружението на Караколев, защото в него се съдържали лични данни. Последва бурна реакция и Аръчкова бе принудена да им даде копия на контракта. Съветниците отново реагираха гневно, тъй като договорът, предоставен от Аръчкова, се оказа без дата и подписи.

Разходите за Общината, приходите – за Караколев

Подписаният от кмета Николай Мелемов и изпълнителния директор на Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ документ е наречен „ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“. С него Община Смолян се задължава да организира и проведе фолклорната част на събора, да осигури озвучаване, осветление и екипи, пожарно-аварийната безопасност, регулиране на автомобилния трафик, обществения транспорт, временен медицински пункт, хонорарите и командировъчните разходи за журито, организационни екипи за провеждането на фолклорния конкурс на всяка една от сцените, да достави каменна фракция и насипването й на подходите към събора, както и да организира сметосъбирането по време на събора.

Сдружението от своя страна се задължава да осигури терена за провеждане на събора, да заплати наема на собствениците на ливадите, да осигури електрозахранването и водоподаването, както и 90 мобилни тоалетни, да организира изложение и пазар на животни, изложение на млечни, месни и био продукти от цялата страна, занаятчийско изложение, атракции, палатков лагер, както и охраната на паркингите, заведенията и палатковите лагери.

Заседанието на постоянната комисия по законност и местно самоуправление

Зам.-кметът Венера Аръчкова съобщи, че Община Смолян е заделила в бюджета 80 000 лева за разходи по организацията и провеждането на събора, както и 45 общински служители за организационните екипи. На въпрос на общинския съветник Салих Аршински (ДПС): „Колко плащаме за този събор и колко получаваме като приход“ Аръчкова отговори: „Като приход не получаваме абсолютно нищо, а разходите ни са 80 000 лева“. За полицейската охрана Общината плаща на МВР 15 000 лева, съобщи зам.-кметът по финансите в отговор на въпрос на Кирил Хаджихристев (КРОС). По време на дискусията в комисията по законност стана ясно още, че Симеон Караколев получава земеделски субсидии за наетите от него ливади на Рожен, от които плаща и наема на собствениците им.

Публично-частно партньорство ли е съборът на „Рожен“?

Кметът Николай Мелемов е превишил властта си и иззел правомощия на общинския съвет. С тези думи юристи коментираха пред „Отзвук“ контракта му с Караколев за провеждането на тазгодишния събор на народното творчество и животновъдството. Според тримата юристи, които „Отзвук“ потърси за консултация, липсва законово основание за сключването на този договор без обществена поръчка, конкурс или решение на общинския съвет. С неговото фактическо изпълнение Община Смолян харчи поне 80 000 лева бюджетни средства със съмнителен ефект, а в същото време сдружение в частна полза, каквото е „Рожен – наследство в бъдещето“ се облагодетелства с всички приходи от провеждане на мероприятието. Дали в случая кметът Мелемов е превишил властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага, отговор могат да дадат компетентните органи.

Според Стефан Сабрутев (БСП) тазгодишният събор е предизборно мероприятие на кмета Николай Мелемов. „Рожен“ е национален, няма как и не бива да има политики.“ – твърди Мелемов. Кой от двамата е прав предстои да видим.

Зарко Маринов

P. S. След публикуването на този текст с редакцията на „Отзвук“ се свърза Симеон Караколев, който заяви, че Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ не е учредено в частна полза, а е „сдружение с обществено-полезна дейност“. Изпрати и удостоверение за актуално състояние в подкрепа на думите си, което публикуваме. Сдружението не е пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В Регистър Булстат ясно е изписано, че сдружението е учредено в частна полза. То не липсва и на сайта на Министерството на правосъдието, което води регистър на юридическите лица, учредени в обществена полза. В актуалното състояние, изпратено от Караколев, не пише сдружението в частна или в обществена полза е учредено.

Актуално състояние-3
Покажи още
Back to top button
Close
Close