ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Златоград възлага ремонт на МБАЛ „Проф. Асен Шопов“

Срок за подаване на оферти: 24.04.2019 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 112 592.03 лева
Критерии за възлагане:
Цена за изпълнение на поръчката – 50%
Техническо предложение – 25%
Гаранционен срок – 15%
Срок на реакция при дефекти и повреди – 10%

Предметът на поръчката е „Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“в гр. Златоград” по проект „Красива България”.

http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=171

Advertisement
Back to top button
Close