Темида

Животновъд съди държавата в Страсбург заради община Девин

Премиерът Бойко Борисов ми е голям приятел, хвали се жалбоподателят Валентин Бошнаков от Осиково

Цели 15 години Валентин Бошнаков и съселянинът му Бисер Паров се борят с Общински съвет – Девин. Двамата са спечелили търг за сградата на читалището в Осиково. Въпреки съдебните решения и внесения депозит от 1 500 лева, който до ден днешен е по сметките на общината, те не могат да влязат във владение. Години след злополучния търг битката продължава само Бошнаков. През 2015 година с помощта на адвокат Михаил Екимджиев е внесена жалба в Европейския съд в Страсбург. Делото вече е образувано и се чака решението на съда.

Одисеята с „апетитнотото“ Старо читалище в Осиково започва през 2003 г. с решение на ОбС – Девин от 23 април, когато е стартирала процедурата за приватизация на сградата и прилежащия терен. След законно проведения търг на 28 декември същата година за спечелили комисията обявява Паров и Бошнаков, предложили най-висока цена от 16 500 лева. До подписване на договор обаче не се стига. Три години по-късно последвал отказ да се утвърдят купувачите, а съветниците с ново решение изваждат от приватизационната програма въпросния обект. Следват десетки съдебни дела. И до момента въпросът с читалището продължава да е висящ.

„Плановете ни бяха да направим шивашки цех на втория етаж, какъвто е имало преди време, мандра и търговски обект на първия. Занимавам се с животновъдство от 12 години. Земеделски производители сме цялото семейство. Отглеждаме над 200 овце, 100 кози, 20 говеда и над 60 прасета“, споделя Валентин Бошнаков. Според него в дъното на проблема е, че сградата била обещана на човек от ДПС. Паров и Бошнаков обаче провалили плановете, като внесли документите за търга пет минути преди да изтече работното време в последния ден.

„Премиерът Бойко Борисов ми е голям приятел. Познаваме се отдавна. Ходил съм и в дома му в Банкя“, похвали се пред „Отзвук“ Валентин. Той и брат му Слави се прочуха преди години, когато Борисов посети Осиково. Тогава Слави измоли министър-председателя да асфалтира пътя за селото, който не е бил ремонтиран повече от 50 години. По-късно Борисов прие в Министерския съвет Валентин. „Исках да купя две кучета от неговите, той каза, че ще ми ги подари“, разказа Валентин. След това Бошнаков посетил премиера в Банкя, откъдето взел кучетата Борко и Боряна. „Мъжкото почина след схватка с диво прасе, а женското още е живо“, допълни животновъдът.

Старото читалище е над 60-годишно. Намира се в центъра на село Осиково. Дворът е 920 кв. м., а застроената площ на двуетажната сграда е 260 кв. м.

На заседание на 31 януари 2005 г. ОбС – Девин, отлага утвърждаването на купувачите и възлага на кмета в срок до 10 февруари същата година да предостави на съветниците становище относно законосъобразността на търга. В посочения срок тогавашният кмет Юлиян Семчев представя исканото становище. Той припомня, че обектът е включен в програмата за приватизация, че с решение на ОбС е направен правен анализ и и приватизационна оценка. Изводът е, че е спазена процедурата за приватизация и търгът е проведен законосъобразно. В доказателство на тези твърдения е и протоколът на тръжната комисия от 28 декември 2004 г. с председател Елка Станчева и членове Красимир Бечев, Анелия Евтимова, Захаринка Шапкова и Димитър Ташков (юрист).

На 21 февруари съветниците пак отлагат процедурата за утвърждаване на участниците и възлагат на кмета Юлиян Семчев да направи допитване до населението на Осиково дали изобщо да се приватизира обектът, с което подлагат на съмнение собственото си решение да включат читалището в програмата за приватизация и стартирането на процедурата.

„Ние обжалвахме решението на ОбС в Окръжен съд – Смолян и той се произнесе в наша полза“, върна се назад в годините Валентин Бошнаков. Тогава съдът го обявил за немотивирано и незаконосъобразно. От своя страна Общинският съвет обжалва решението на Окръжния съд във ВАС и то е потвърдено. Паров и Бошнаков неколкократно се обръщали към съветниците с молба да бъде продължена процедурата по приватизация на сградата в селото. Те ги изпращали с думите, че са много ангажирани. Одисеята продължава до 2 октомври 2006 година, когато ОбС все пак включва в дневния ред въпроса със старото осиковско читалище. Решението е, че „не одобряват Бисер Йосифов Бошнаков и Веселин Валентинов Паров, като участници, спечелили търга“. Втората част на решение № 139 гласи, че ОбС изважда от списъка за приватизация обекта старо читалище за 2006 г. и дава сградата за безвъзмездно стопанисване на Народно читалище „Съединение“, с. Осиково.

Съдебната сага продължава и през 2007 г. животновъдът отново успява да се пребори. Окръжният съд отменя като незаконосъобразно решението на Общинския съвет и го задължава да предприеме действия за приключване на приватизационната процедура. Решението е потвърдено и от ВАС.

Година по-късно Валентин Бошнаков и Бисер Паров отново търсят правата си и настояват за приключване на процедурата. С решение от февруари същата година съветниците пак отказват, но вече с мотив, че сградата и теренът били публична общинска собственост и като такива не подлежат на приватизация. Подадена е нова жалба, вече до новосформирания Административен съд в Смолян. Образувано е и дело и през юни магистратите констатират, че действително решението на ОбС противоречи на влезлите в сила решения на Окръжния съд и ВАС. Въпреки това жалбата им е отхвърлена с мотив, че през 2007 г. били проведени местни избори, при които бил променен съставът на ОбС, и поради това съдебните актове не можели да се противопоставят на новия състав. През 2009 г. ВАС отменя решението на първата инстанция и уважава жалбата на двамата купувачи. Преписката отново е върната с указания за приключване на приватизационната процедура.

„Заради неизпълнението на съдебните решение поискахме от съда да наложи глоба на председателя на Общинския съвет. Молбата ни бе е отхвърлена с мотив, че след влизане в сила на съдебните решения е трябвало да се извършат поредица от действия. В същото време обаче излиза ново решение на ОбС, с което отказаха да ни обявяват за купувачи“, продължи разказа си Бошнаков. На 16 декември 2009 г. областният управител връща акта за ново разглеждане. Решението е променено привидно, но смисълът остава: „ОбС отказва да одобри спечелили търга със съображенията за публична собственост и наличието на регистрирано Народно читалище „Съединение“.

Колелото отново се завърта в съда, сагата продължава и през 2012 г., когато отново е отказано да бъдат одобрени двамата за спечелили търга. Решението пак е върнато за ново разглеждане, следват нови дела. С определение от май 2014 г. Административният съд оставя без разглеждане жалбата, приемайки че Бошнаков няма правен интерес от обжалване, тъй като с решението на ОбС от март 2012 г. е отменено неблагоприятното за него решение за прекратяване на приватизационната процедура.

До сега въпросът остава висящ и Общинският съвет все още не е приел ново решение за финализиране на процедурата.

През април т. г. в писмо до областния управител Недялко Славов Валентин Бошнаков сигнализира, че Община Девин извършва престъпление, като влага държавни пари в частна сграда. Изпратена е жалба до Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП. В момента се прави ремонт за 30 000 лева.

Съдебните битки на Валентин Бошнаков сега продължават извън пределите на България. Жалбата до Европейския съд е от 25 октомври 2015 г. Мъжът наскоро е получил съобщение, че делото му е образувано и предстои неговото разглеждане и произнасяне. В жалбата адвокат Михаил Екимджиев посочва, че в случая е налице нарушение на чл. 1 от Първия протокол на Конвенцията, обусловено от продължаващия отказ на ОбС – Девин да приключи приватизационната процедура. Налице е недопустим отказ на административния орган да изпълни окончателно съдебно решение. Валентин Бошнаков не разполага с вътрешноправни средства за защита. Той е изчерпал процедурата по налагане на глоби за неизпълнение на съдебни решения, която в случая се оказала неефикасна. Според Екимджиев всичко това се дължи пряко на липсата на адекватен законодателен регламент.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close