НОВИНИ

Здравната каса дава код за достъп до медицинското досие на всеки гражданин

РЗОК – Смолян, активно участва в кампанията на НЗОК „За отворени досиета“, като предоставя уникален код за достъп (УКД) до медицинското досие на всеки гражданин, заявил желание и посетил РЗОК.

От старта на кампанията на 28 август 2017г. до сега над 1430 граждани са получили своя УКД за достъп до електронното си здравно досие.

Изпращат се информационни писма до съответните ръководители на институции, както и специално подготвена презентация. Подсигурена е възможност за организирано обслужване на заявилите желание за издаване на УКД по предварително уточнен график.

Напомняме, че с УКД можете да виждате всички медицински и дентални дейности (прегледи от личен лекар и специалист, назначени изследвания, хоспитализации, дентална помощ), отчетени и заплатени за вас от НЗОК.

Да бъдете известени чрез посочен от вас имейл (в меню „Профил“ в здравното ви досие) за всяко настъпило мецицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при зъболекар), включително и за деца до 18 години.
Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в него и реално получената от вас медицинска помощ сигнализирайте в НЗОК/ РЗОК.
Да контролирате как се харчат парите от вашите здравноосигурителни вноски.

Д-р Кузман Гелов, директор на РЗОК – Смолян:

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close