Обществени поръчки

Застраховки за 270 000 лева без ДДС по 5 обособени позиции ще прави ЮЦДП

Срок за подаване на оферти: 27.05.2019
Стойност без ДДС: 268 728 лева
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

редоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „ЮЦДП”-Смолян и териториалните му поделения на територията на област Смолян

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close