Местна власт

Защо бе свален председателят на Общинския съвет в Смолян Димитър Кръстанов

На заседанието на Общинския съвет Смолян вчера бяха прекратени правомощията на председателя Димитър Кръстанов (БСП) и на негово място бе избран Данчо Киряков (ГЕРБ). Предложението бе направено от председателя на групата на ГЕРБ Ангел Безергянов. Публикуваме дословно изказването на Безергянов, за да могат читателите сами да направят своите изводи за причините, довели до рокадата в ОбС.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
  • „На 27 февруари 2017 г. за председател на ОбС бе избран г-н Димитър Кръстанов. Въпреки голямото вдъхновение от новата позиция, той не след дълго започна да нарушава както правилника, така и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В разрез на правилника системно допускаше неколкократно изказване на един и същ човек на една и съща тема или една докладна. Той нито веднъж не приложи правилника при изказване на общински съветници, които използваха обидни думи, квалификации по адрес на общинското ръководство, на колеги съветници, а напротив, в нас остана доза съмнение, че той дори ги толерираше във връзка с изказването им. По-конкретно във връзка с липсата на критичност по отношение на броя на изказванията и ползването на обидни думи в тази зала. Г-н Кръстанов непрекъснато демонстрираше политическите си пристрастия, привързаност към две от групите в ОбС, които подкрепиха кандидатурата му за председател. Той злоупотребяваше с позицията си на пръв сред равни през доста голяма част от периода, в който ръководеше ОбС. Той се изказваше по всички теми, които представляваха определен интерес за него. В качеството му на председател той многократно, буквално се възползва и изкомандва групата съветници от ГЕРБ кои места да заемат, въпреки тяхното несъгласие. Заплашваше многократно, че няма да открие заседанието, ако въпросната група не се подчини. В случая по правилник председателят определя местата на общинските съветници, а те са в средата на тази зала. Той упорито държеше точно кое място от нас да бъде заето.
  • На практика г-н Кръстанов отдавна е излязъл от ролята на пръв сред равни, пренебрегвайки колективното начало за сметка на собствената си индивидуалност. Десетки решения са обявени от г-н Кръстанов като приети с наличния брой гласове „за“ в разрез със съответните законови изисквания и в последствие са връщани от областния управител, съответно за обявени и неприети, поради неправилното прилагане на ЗМСМА и правилника, с който работи ОбС. Един пример в това отношение е показателен. Грешно отчитане на гласуване, при което в последствие решението е върнато за прегласуване. Вместо да поиска прегласуване, г-н Кръстанов допуска дебат по същество, след което се стига до отмяна на решението и Общината бива осъдена в последствие за това решение. Ще дам два ярки примера, от които се вижда явното незачитане на правилника и закона. На заседанието, проведено на 27 септември м. г., колегите от КРОС предложиха да се отложи заседанието. Г-н Данчо Киряков от групата на ГЕРБ направи контрапредложение да гласуваме дневния ред. Въпреки наличието на така представеното контрапредложение гласуването бе само по първото подадено предложение за отлагане, игнорирайки последното постъпило, което би трябвало да поддържа за гласуване с предимство. Важно е също така, че г-н Кръстанов гласува, за да се провали напълно редовно свиканото от него заседание през месец септември. При участието си в заседанията на всички комисии преди въпросното заседание с нищо не даде да се разбере, че смята да участва в провалянето на надлежно свиканото заседание. С неговия решаващ глас тогава стигнахме до абсурда от бюджетът да се плаща два пъти за един и същи разход по дневния ред – през м. септември и м. октомври. С подобно поведение г-н Кръстанов отдавна е излязъл от ролята си на медиатор в търсенето на консенсус. Напротив, той има съществен принос в популяризирането на общинския съвет, обслужвайки интересите, подкрепящи коалиция БСП – КРОС, и вместо да търси консолидация на това разделение в ОбС, всъщност става жертва на разпределение на ОбС, за което сам допринесе в значителна степен.
  • Г-н Кръстанов прие преди няколко месеца недопустим ангажимент по Закона за движение по пътищата по оплакване на съветник, че му е наложена глоба за неправилно паркиране. Цитирам: „Категорично ще взема бележки, ще направя необходимото доколкото това засяга паркирането от страна на общинските съветници тамм където се простират моите конкретни правомощия по ЗМСМА. Благодаря ви за сигнала, за пръв път установявам, че тук на общински съветници са им налагани административни санкции за неправилно паркиране. Ще проведа личен разговор с началника на полицейското управление в Смолян“. Г-н Кръстанов няма абсолютно никакви правомощия, нито по ЗМСМА, нито по който и друг закон да провежда разговори с началника на РПУ, за да не се налагат глоби за неправилно паркиране. За времето, през което г-н Кръстанов изпълнява функциите на председател на ОбС – Смолян, не успя да бъде онази обединителна фигура, която трябва да бъде. Демонстрираше двоен стандарт по определени теми и докладни записки от дневния ред, като заявяваше явната си подкрепа или неподкрепа със съответните аргументи, но в последствие гласуваше точно обратното на това, което преди това е отстоявал като позиция. Това изключително непостоянство не може да бъде толерирано от наша страна. То на практика обосновава несериозност, непочтеност и заблуда спрямо нас общинските съветници. Считаме, че такова поведение е морално укоримо.
  • Поради нарушение от страна на г- Кръстанов, свързано със законовото право, от което се възползва кметът на Община Смолян г-н Николай Мелемов на основание чл. 45, ал. 7 от ЗМАСМА, в законоопределения срок писмено е изпратил възражение до председателя на ОбС, изведено от деловодната система на Общината и заведено в деловодната система на ОбС за връщане за ново обсъждане на решение 837, взето с протокол № 38 от 7.06.2018 на ОбС – Смолян. Става на въпрос за отстъпеното право на строеж на дружеството „Венити“, за което ние в заседание подробно изказахме своите съображения защо няма да подкрепим въпросната докладна. Във въпросното възражение кметът на общината е изложил подробно съображения във връзка със законността и целесъобразността на приетия от ОбС акт. Въпреки това по своя собствена преценка председателят на ОбС не внася върнатия за ново обсъждане акт за разглеждане от ОбС в 14-дневния срок. Т.е. липса произнасяне на ОбС по законосъобразността и целесъобразността на акта в срок, даден от законодателя, съгласно чл.45, ал. 7 от ЗМСМА.
  • Общо взето още много мотиви могат да се изразят, но смятам, че това са едни от най-основателните и подкрепени на база доказателства и твърдения мотиви, заставаме зад тях и съответно въз основа, на които се обосновава и твърди и се налага да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на г-н Кръстанов като председател на ОбС.“

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close