Местна власт

Заради отсъствие на кмета Мелемов отложиха заседание на ОбС

Насроченото за днес от 14.00 часа заседание на Общинския съвет в Смолян не се проведе заради отсъствие на кмета Николай Мелемов, който е вносител на 16 от 18-те докладни записки.

„На основание чл. 39, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 кметът Николай Мелемов е упълномощил зам.-кметът Мариана Цекова да го замества и изпълнява функциите кмет на общината за периода 25-29 септември“, информира в началото на заседанието председателят на ОбС Димитър Кръстанов.

Ръководителят на групата съветници на КРОС Кирил Хаджихристев предложи сесията да се отложи, тъй като вносителят на 16-те докладни записки отсъства. „Цекова е упълномощена за замества кмета, но аз мисля, че трябваше тя да бъде изрично упълномощена да го представлява и в ОбС. И една хипотеза. Ако предложа и гласуваме недоверие към кмета, г-жа Цекова ще го приеме ли?“, попита Хаджихристев. Обратното становище зае Данчо Киряков от ГЕРБ. Той предложи да се гласува дневният ред, и евентуално да се гледат двете докладни, по които кметът не е вносител.

След явно гласуване с 13 гласа „за“ и 10 „против“ заседанието бе отложено. Предложението на Хаджихристев получи подкрепа, тъй като четирима съветници от ГЕРБ днес отсъстваха и „мнозинството“ се оказа „малцинство“. След края на кратката сесия председателят на групата съветници от БСП Стефан Сабрутев заяви, че с отсъствието си Мелемов е провалил сесия, а някои от съветниците са пътували от чужбина, за да дойдат днес на заседанието. Попитан за причините, поради които кметът отсъства, Кръстанов отговори, че е бил уведомен от кмета за отсъствието му, но не и за причината.

Advertisement
Back to top button
Close