Местна власт

Заради непрекратени договори за 31 млн. лв. Мелемов отнесъл акт от АДФИ

Пет акта е съставила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на кмета Николай Мелемов по време на извършената проверка на Община Смолян в периода 28.12.2016 – 4.8.2017 г. Ревизията е продължила 109 дни и е била със задача да провери обществените поръчки, свързани със сметосъбирането и изразходването на средствата от такса битови отпадъци. Проверката е трябвало да даде и отговор на въпроса дали дейностите по сметосъбирането са довели до финансовите проблеми на Общината, както и дали са законосъобразни към 31.12.2016 г. нови ангажименти за разходи.

Единият от актовете на Мелемов е заради непрекратени 97 договора, сключени преди 1 януари 2014 г. за над 31 милиона лева. Според Закона за публичните финанси кметът на общината е трябвало да прекрати всички договори, сключени преди 1 януари 2014 г., ако няма изпълнение по тях през последните три години. Сред непрекратените договори проверяващите посочват тези с по-големи суми – с ЕТ „Григор Щерев” от 01.08.2007 г. на стойност 3 918 984.92 лв. за инженеринг на ул. „Борова гора”, с ЕТ „Манол Чернев” от 17.08.2007 г. на стойност 4 238 277.17 лв. за инженеринг, проектиране на ул. „Заводска“, ул. „Превала“ и ул. „Младост“, с „Еко Традекс Груп“ от 15.04.2009 г. за 3 142 539.20 лв. за реконструкция и модернизация на депото за твърди битови отпадъци – II етап, с „ИСА-2000“ ЕООД от 26.09.2007 г. на стойност 3 468 647.83 лв, за инженеринг на ул. „Маестро Атанасов“, с ЕТ „Георги Панайотов от 15.08.2007 г. на стойност 1 594 995.56 лв. за инженеринг на ул. „Ив. Карастойков“ – I етап. С влизане в сила на ЗПФ кметът на общината е следвало да предприеме действия за прекратяването им, категорични са проверяващите, които са наложили санкцията.
Нещо повече. Инспекторите от АДФИ са открили пряка връзка между договорите на Общината с „Титан“ и тежкото й финансово състояние. „В резултат на извършения анализ може да се направи извод, че дейностите, свързани с битови отпадъци в Община Смолян, извършвани от „Клинър“ ООД, и „Еко – Титан Груп“ по сключени договори през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. са довели до наличието на 4 условия, определящи общината през 2015 година като такава с финансови затруднения“ – пише в доклада на финансовата инспекция.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close