Местна власт

Заради „копи-пейст“ паднаха наредби за отпадъците на пет общини в Смолянско

Административният съд в Смолян отмени пет общински наредби за управление на отпадъците заради „копи-пейст“ на текст, несъвместим с акт от по-висша степен.

Делата са образувани от фирма „Рейсър ауто“ ЕООД – град София, занимаваща се с търговия на излезли от употреба моторни превозни средства в цялата страна. В жалбите си до съда от дружеството настояват за отмяна на спорния текст като незаконосъобразен.

От понеделник (18 ноември – б.а.) е последното решение на Административния съд. И при петте общински наредби – на Доспат, Борино, Девин, Златоград и Неделино, е заложен на принципа „копи-пейст“ текста: „дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл. 67 от ЗУО“. В същото време в цитирания чл. 67 от Закона за управление на отпадъците не се съдържа такова изискване. Режимът е лицензионен и важи за цялата страна.

Аналогичен бе и случаят с т.нар. „преместващи“ (правилното е „премостващи“ – б.а.) съоръжения в Наредбите за рекламна дейност в общините Златоград, Рудозем и Девин. През 2018 г. Административния съд отмени преписаните текстове. В Закона за пътищата се казва, че е забранено да се разполагат рекламни материали на премостващи съоръжения, а това са съоръжения, които имат формата на мост. Във всички наредби на общинските съвети, поради неправилен прочит думата премостващи, бе възпроизведена като преместващи съоръжения.

„Твърде честа практика е общинските съвети да копират наредби, дори и с правописните грешки“, коментира председателят на съда Игнат Колчев.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close