Образование

Започна кандидат-студентската кампания във Филиала на Пловдивския университет в Смолян

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян стартира кандидат-студентската кампания. Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“, редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години. Кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-високата оценка.

Специалностите във филиала са девет – Начална училищна педагогика и чужд език (английски); Български език и английски език; Български език и история; Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт; Маркетинг (само платено обучение); Туризъм; Биология с екотуризъм; История и география; Математика, информатика и информационни технологии.

„Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове. Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала. Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища. Филиалът на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян е един духовен храм, който е „трамплин“ за младия и знаещ човек“, каза новоизбраният председател на Студентския съвет Радослав Смаилов.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6.00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността, както и оценките от национални и регионални състезания.
Филиалът в Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Advertisement
Back to top button
Close
Close