Местна властНОВИНИ

Заплатата на кмета Николай Мелемов стана 3750 лв.

Общински съвет – Смолян, гласува 10 % увеличение на заплатите на кмета на Общината и на кметовете на кметства. На редовното заседание бяха определени индивидуални основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян. Увеличението е във връзка с увеличението на минималната работна заплата в страната и Закона за местното управление и местната администрация за заплатите в бюдежтните организации и дейности, общинския съвет определя нови основни трудови възнаграждения.

Така кметът на Смолян ще получава 3750 лв., кметът на село Смилян – 1705 лв., а на село Момчиловци – 1485 лв. Кметът на Търън ще взема 1375 лв., на Виево – 1210 лв., на Влахово – 1210 лв., на Могилица – 1320 лв., а на Широка лъка – 1430 лв.

Към основните месечни заплати се начисляват и допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер от 1 % за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работни заплати на община Смолян.
Нели Гергьовска

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close