НОВИНИ

Зам.-министър Деница Николова ще посети Смолян утре

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител  на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ Деница Николова ще посети Смолян, утре – 26 юли.

От 11.00 часа, в Областна администрация Смолян тя ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. Пред участниците зам.-министърът ще представи визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г., заедно с представители на  Международната банка за възстановяване и развитие. Ще се дискутират новият подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период и структурата на регионалните съвети за развитие.

От 13.00 часа Деница Николова ще участва в отриването на ул. „Зорница“ в града, която е реновирана със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. като част от мащабния проект на общината за модернизиране на градската среда.

От 15.00 часа, на ул. „Петър Берон“ до т.нар. „Римски мост“ (десен бряг на река Черна), зам.-министърът ще открие обект по проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – “Flood protection”, финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Заради проведени обществени поръчки по проекти, финансирани ОП „Региони в растеж“, при които изпълнителите са били избирани въз основа на методика с критерий „Организация за изпълнение на поръчката“ миналата година зам.-министър Деница Николова издаде шест разпореждания, с които наложи на Община Смолян 600 000 лева финансови корекции по европроекти. Кметът обжалва наложените санкции, но Административният съд в Пловдив ги потвърди. Мелемов обаче обжалва на във Върховния административен съд всички финансови корекции като отказа да признае нарушенията си.

„Няма от какво да ни е срам. Работим, спазвайки законите. Община Смолян е в нормално, задоволително, добро финансово състояние и нямаме никакви притеснения. Надявам се, че нашите жалби, които сме подали в съда, ще бъдат уважени, ще бъдат разгледани по същество. Твърдя отговорно, че Законът не е нарушаван от администрацията на Община Смолян.“ – бе коментарът на кмета Николай Мелемов пред Общинския съвет.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close