БИЗНЕС

За три години фондовете на ЕС са донесли почти 10% ръст на частните инвестиции

Ефектът от използваните през 2014-2017 година средства по линия на европейските социални и инвестиционни фондове (EСИФ) върху частните инвестиции е увеличаването им с 9.6%. Това сочи анализ на Министерството на финансите, отчитащ, че към края на миналата година повечето програми са в начална фаза на изпълнение.

При осигурен достъп до 9.9 млрд. евро (без директните плащания по Програмата за развитие на селските райони и трансграничните програми) в края на декември 2017 г. са извършени плащания на обща стойност 1.89 млрд. евро, в т.ч. средства от ЕС в размер на 1.58 млрд. евро. С тях са съфинансирани 10 програми.

Умерено позитивни резултати – такава е оценката на макроикономическите ефекти от използването на средства от ЕС. Според симулациите на анализаторите от министерството БВП на България расте с 2.1% за периода 2014-2017 благодарение на еврофондовете (спрямо сценария за растеж без евросредства).

Към края на 2017 г. частните инвестиции надвишават с 9.6% нивото, което би било наблюдавано при отсъствие на средствата от ЕС.

Кумулативната генерирана инфлация е едва с 0.3% по-голяма за периода в сравнение с базисния сценарий без евросредства и основното обяснение за това е относително ниската степен на усвояване до момента и на краткия период за проявление на дадения ефект. Но и след това от министерството не очакват ускоряване на инфлацията.

Незабавният ефект от ръста на платежоспособно население е увеличаването на вноса (с 6.5% спрямо базисния сценарий) и влошаването на салдото по външната търговия и текущата сметка по платежния баланс. Но в дългосрочен план се прогнозира увеличението на износа не само заради по-голямо производство, но и поради по-добри конкурентни позиции на местните производители, създадени от по-високата производителност на труда и ефективност на производството.

Еврофондовете са помогнали в краткосрочен план безработицата да намалее с 3.5% спрямо сценарий, в който България не разполага с такива средства. Ефектът върху ръста на заплащането и на производителността обаче е косвен.

Advertisement
Back to top button
Close
Close