Образование

За първи път в Смолянска област се предлага дуално обучение

През следващата учебна година (2017/2018) за първи път в Смолянска област се предлага дуално обучение. Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – гр. Смолян е обявила прием за дуално обучение на ученици след завършено основно образование (седми клас) по специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Срокът за подаване на документи е до 30.08.2017 г. в сградата на ПГТТ „Хр. Ботев“ (гр. Смолян,  ул. „Тракия“ 13)

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Какво представлява дуалното обучение?

 • Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие.
 • Учениците изучават в училището всички общо-образователни предмети и предметите от теоретичната професионална подготовка.
 • Часовете по практика се провеждат в предприятия – партньори, с  които училището има сключен договор за обучение чрез работа по съответната специалност.
 • В предприятието за учениците отговарят учителят по професионална подготовка и наставници от предприятието, които ги обучават за придобиване на знанията и уменията, необходими за съответната професия.
 • В процеса на обучение работните места на учениците могат да се сменят, за да се усвоят повече знания и умения, необходими за съответната професия.
 • За работата си в предприятието, по време на обучението, учениците сключват трудов договор и получават трудово възнаграждение.

Предимства на дуалното обучение?

 • Обучаемият ученик работи на различни позиции в предприятието и опознава работата в отделните цехове и отдели;
 • Обучаемият ученик редува теоретичните занятия и практическата работа и с това получава съответно разнообразие и мотивация;
 • Придобитите в училището знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него;
 • Обучаваните ученици получават заплащане по време на обучението си;
 • След завършване на обучението, обучаемите ученици могат да започнат работа в съответното предприятие или да продължат образованието си в желаното от тях висше учебно заведение.

Дуалната система е призната и се прилага в 3 държави в Европа –  Германия, Австрия и Швейцария. В тях има много ниска младежка безработица. Според експерти това се дължи на дуалното обучение.

 

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close