Темида

За първи път: Община бе осъдена за бездействие

Младеж с увреждания от рудоземското село Чепинци осъди община Рудозем заради липса на път до дома му. 19-годишният Велизар Мадански се пребори на първа инстанция, а обезщетението, което трябва да му бъде платено за преживяното е 8 000 лв. неимуществени вреди – неудобства, психически тормоз, дискомфорт.

Делото се гледа в Административния съд в Смолян по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. То е едно от петте искови молби, входирани от негови роднини срещу кмета на община Рудозем Румен Пехливанов и администрацията му.
Майката на Велизар Сабиха, бащата Веселин, баба Фатма и чичо Реджеп Мадански загубиха делата на първа инстанция, разгледани от различни съдебни състави на Административния съд. За тях обаче остава успокоението, че председателят на съда Игнат Колчев, постанови за първи път в Смолянска област решение, с което се признава за бездействието на дадена община.

19-годишният Велизар Мадански

В къщата-близнак в Чепинци живеят четири семейства. Домът е построен през 80-те години на миналия век. Теренът е в регулация и хората имат всички нужни документи за строителството в имота. А по плана на селото е отреден терен за улица, каквато и до сега не е направена.

За да стигнат до дома си, Мадански минават по козя пътечка. Хората носят всичко на гръб, с колички или с мулета. Носят и 19-годишния Велизар, който се е родил с увреждания, със сърдечни операции и вродени малформации, за да може да стигне до асфалта и да отиде на училище.

„Такова теглило е, и продължава. Лошото е, че управляващите не мислят за нас. Всички обещават, но не е направен дори идеен проект. Когато Юлиян Инджов с неговата фирма „ИСА 2000“ правеше улиците в Чепинци, искаше да се направи тази отсечка, но не му дадоха. Тогава работех при него. Но Пехливанов го спря.“ – гневи се бащата Веселин.

По всички дела в Административния съд се явява и прокурор Станчо Станчев от Окръжна прокуратура, който също пледира съдът да признае бездействието на Община Рудозем и поиска справка какви средства Общината е изразходила за честването на празника през 2018 година. „Разходите бяха значителни, а в същото време не може да се направи една улица от 100 метра“, коментира прокурор Станчев.

„Заради лъжите на кмета заведохме делата. Постоянно казваше – „Ще дойдем“, „Ще го направим“, „При първа възможност ще решим проблема“, но само обещания, а в същото време се харчат хиляди левове за глупости“, допълни още Веселин.

По тази козя пътечка ежедневно минават хората, за да стигнат до дома си

И според председателя на съда Игнат Колчев няма предприети никакви действия за изграждане на подход до жилищната сграда, а тази „първа възможност“ все още не е настъпила.

„В същото време за период от пет години Община Рудозем е реализирала инфраструктурни проекти на обща стойност 23 443 166 лв., но така и не е намерила пари да направи улица, за да облекчи страданията на един инвалид“, пише в съдебното решение.

Основният мотив на съдия Колчев е, че Община Рудозем не е изпълнила задълженията си, заложени в Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, с която се въвеждат редица изисквания към урбанизираната територия и нейните елементи.

„Като основен аргумент се сочи липсата на средства. Този аргумент не може да бъде споделен. Още през 2004 г. кметът на Рудозем уведомява областния управител, с копие до президента, че ще бъдат осигурени средства и намери начин за решаването на този проблем. За следващите 15 години през мандатите на всеки един кмет, очевидно този проблем е бил с изключително нисък приоритет. Сегашното ръководство на общината също не е изключение. Очевидно усилията на местната власт се изчерпват единствено с обещанието, че „при първа възможност“ проблемът ще бъде решен“, се посочва още в съдебното решение. То не е окончателно и може да се обжалва във Върховният административен съд, където вече са изпратени останалите четири дела, загубени от семейство Мадански.

„Има съдебна практика и тълкувателно решение на ВАС. Аз съм убеден, че решението ще падне. А за това дете вече осем години общината се грижи. Вземаме го с бус и го превозваме до Дневния център за деца с увреждания в Рудозем. Грижим се за него, храним го, гледаме го, прави му се рехабилитация и го връщаме у тях“, каза кметът Румен Пехливанов.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close