Advertisement
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

За 37 000 лева Пътното управление обяви поръчка за автосервиз

Срок за подаване на оферти: 30.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 37 000 лв.
Критерии за възлагане:
Срокове за отстраняване на дефекти и некачествен ремонт – 30%
Цена – 70%

Поръчката включва следните сервизни дейности:

1. Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, зачислени на Областно пътно управление – Смолян;

2. Доставка на консумативи като спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.

Възложителят си запазва правото да закупува отделно дребни консумативи, свързани с нормалното и безопасно движение на МПС-та по републиканската пътна мрежа, като крушки, спирачна течност, чистачки, антифриз, двигателно масло при аварийни ситуации с цел запазване на двигателя на МПС и др.

Поръчката не включва закупуване на автомобилни гуми и акумулатори.

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Проблем: Посоченият от Пътното управление линк към Профила на купувача не сочи към документацията на поръчката

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!