РАЗСЛЕДВАНЕ

За 11.50 лева на месец ЮЦДП е дало под наем 136 кв. м. държавна земя пред „Дяволското гърло“

Сред ощастливените наематели за срок от 10 години са и синовете на досегашните кметове на Смолян и Девин Николай Мелемов и Красимир Даскалов

Шефът на ЮЦДП – Смолян Ботю Арабаджиев е дал под наем за срок от 10 години три терена, намиращи се срещу входа на пещерата „Дяволското гърло“ край село Триград.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Наемател на терените, на които са разположени търговски обекти срещу един от най-посещаваните туристически обекти в Родопите, е сдружението „Триград тур“, в чийто управителен съвет са Марио Николаев Мелемов и Мирослав Красимиров Даскалов – синове на досегашните кметове на Смолян и Девин и кандидати на ГЕРБ за нов мандат.

Факсимиле от учредителния протокол на „Триград тур“

Третият член на управителния съвет на „Триград тур“ е осъжданият за рекет Асен Любенов Ушев, който е и председател на УС.

Членове на сдружението са още Ерих Росенов Багрянов, втори в листата за общински съветници от ПП ВОЛЯ, Младенка Любомирова Ушева, Росица Иванова Стоянова и Антон Асенов Найденов.

„Триград тур“ е учредено на 13.12.2018 г. и е регистрирано първоначално като сдружение, което ще извършва дейност в частна полза.  Това, че е регистрирано в частна полза, обаче се оказва проблем, за да получи на безценица терените за търговия пред „Дяволското гърло.

На 25.02.2019 г. учредителите на „Триград тур“ правят събрание и приемат промени в устава, с които сдружението от ЧАСТНА ПОЛЗА се пререгистрира в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.
На 6 март промяната е отразена в Търговския регистър

На 6 март проблемът е отстранен и сдружението е пререгистрирано, а дейността му става „в обществена полза“ с основна цел – да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на дивата природа (животинска и растителна) и природните образувания и в частност природата около село Триград. И веднага на следващия ден – 7 март, директорът на Южноцентралното горско предприятие Ботю Арабаджиев сключва договор със сдружение „Триград тур“, с който отдава под наем три обособени площи – с номера 4, 5 и 4А. (вж. договора в края на текста)

Площите са в имот с трайно предназначение – горска територия и начин на трайно ползване – природна забележителност. Обектът с № 4 с площ 13 кв. м. е даден под наем за 2,20 лева на месец, този с № 5 с площ 16 кв. м. е даден за 2,60 лева на месец, а с № 4А е 107 кв. м. и наемът му е 6.70 лева на месец, което е средно между 8 и 9 стотинки на кв. м..

Отдаването на имоти публична държавна собственост на толкова ниска цена и за максималния срок от 10 години е без аналог дори в проядената от корупция българска държава.

Очакваме прокуратурата да се самосезира и да извърши проверка за евентуално престъпление по служба от страна на длъжности лица в ЮЦДП. А кандидатите за кметове на Смолян и Девин Николай Мелемов и Красимир Даскалов да отговорят с какви очи искат отново доверието на избирателите.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close