РАЗСЛЕДВАНЕ

За 11.50 лева на месец ЮЦДП е дало под наем 136 кв. м. държавна земя пред „Дяволското гърло“

Сред ощастливените наематели за срок от 10 години са и синовете на досегашните кметове на Смолян и Девин Николай Мелемов и Красимир Даскалов

Шефът на ЮЦДП – Смолян Ботю Арабаджиев е дал под наем за срок от 10 години три терена, намиращи се срещу входа на пещерата „Дяволското гърло“ край село Триград.

Наемател на терените, на които са разположени търговски обекти срещу един от най-посещаваните туристически обекти в Родопите, е сдружението „Триград тур“, в чийто управителен съвет са Марио Николаев Мелемов и Мирослав Красимиров Даскалов – синове на досегашните кметове на Смолян и Девин и кандидати на ГЕРБ за нов мандат.

Факсимиле от учредителния протокол на „Триград тур“

Третият член на управителния съвет на „Триград тур“ е осъжданият за рекет Асен Любенов Ушев, който е и председател на УС.

Членове на сдружението са още Ерих Росенов Багрянов, втори в листата за общински съветници от ПП ВОЛЯ, Младенка Любомирова Ушева, Росица Иванова Стоянова и Антон Асенов Найденов.

„Триград тур“ е учредено на 13.12.2018 г. и е регистрирано първоначално като сдружение, което ще извършва дейност в частна полза.  Това, че е регистрирано в частна полза, обаче се оказва проблем, за да получи на безценица терените за търговия пред „Дяволското гърло.

На 25.02.2019 г. учредителите на „Триград тур“ правят събрание и приемат промени в устава, с които сдружението от ЧАСТНА ПОЛЗА се пререгистрира в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.
На 6 март промяната е отразена в Търговския регистър

На 6 март проблемът е отстранен и сдружението е пререгистрирано, а дейността му става „в обществена полза“ с основна цел – да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на дивата природа (животинска и растителна) и природните образувания и в частност природата около село Триград. И веднага на следващия ден – 7 март, директорът на Южноцентралното горско предприятие Ботю Арабаджиев сключва договор със сдружение „Триград тур“, с който отдава под наем три обособени площи – с номера 4, 5 и 4А. (вж. договора в края на текста)

Площите са в имот с трайно предназначение – горска територия и начин на трайно ползване – природна забележителност. Обектът с № 4 с площ 13 кв. м. е даден под наем за 2,20 лева на месец, този с № 5 с площ 16 кв. м. е даден за 2,60 лева на месец, а с № 4А е 107 кв. м. и наемът му е 6.70 лева на месец, което е средно между 8 и 9 стотинки на кв. м..

Отдаването на имоти публична държавна собственост на толкова ниска цена и за максималния срок от 10 години е без аналог дори в проядената от корупция българска държава.

Очакваме прокуратурата да се самосезира и да извърши проверка за евентуално престъпление по служба от страна на длъжности лица в ЮЦДП. А кандидатите за кметове на Смолян и Девин Николай Мелемов и Красимир Даскалов да отговорят с какви очи искат отново доверието на избирателите.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close