РАЗСЛЕДВАНЕ

За 11.50 лева на месец ЮЦДП е дало под наем 136 кв. м. държавна земя пред „Дяволското гърло“

Сред ощастливените наематели за срок от 10 години са и синовете на досегашните кметове на Смолян и Девин Николай Мелемов и Красимир Даскалов

Шефът на ЮЦДП – Смолян Ботю Арабаджиев е дал под наем за срок от 10 години три терена, намиращи се срещу входа на пещерата „Дяволското гърло“ край село Триград, сочи справка в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Наемател на терените, на които са разположени търговски обекти срещу един от най-посещаваните туристически обекти в Родопите, е сдружението с нестопанска цел „Триград тур“, в чийто управителен съвет са Марио Николаев Мелемов и Мирослав Красимиров Даскалов – синове на досегашните кметове на Смолян и Девин и кандидати на ГЕРБ за нов мандат.

Третият член на управителния съвет на „Триград тур“ е осъжданият за рекет Асен Любенов Ушев, който е и председател на управителния съвет.

Членове на сдружението са още Ерих Росенов Багрянов, втори в листата за общински съветници от ПП ВОЛЯ, Младенка Любомирова Ушева (съпруга на Асен Ушев), Росица Иванова Стоянова и Антон Асенов Найденов.

Факсимиле от учредителния протокол на „Триград тур“

От „частна“ в „обществена“ полза, за да няма търг

„Триград тур“ е учредено на 13.12.2018 г. и е регистрирано първоначално като сдружение, което ще извършва дейност в частна полза. Целите на сдружението, според устава му, са да развива знанията и уменията на членовете му в областта на опознаване на дивата природата на територията на с. Триград и Триградското ждрело, да съдейства за формиране на съвременна екологична култура, да полага грижи за опазване на растителната и животинска природа, да създава навици за защита на природата чрез опознаването й. Не е известно някой от членовете на сдружението да е проявявал интерес в опазването на околната среда, да е участвал в инициативи, свързани целите на сдружението, или да притежава опит и познания по опазването на природата.

Това, че сдружението е регистрирано в частна полза, се оказва проблем, за да получи то без търг и терените пред „Дяволското гърло“. Според Закона за горите без провеждане на търг горски територии могат да се отдават под наем единствено на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

На 25.02.2019 г. е свикано ново общо събрание на членовете на „Триград тур“, на което са направени промени в устава му. От сдружение в „частна полза“ то става сдружение в „обществена полза“. Променят се и целите на „Триград тур“. То вече не се стреми да развива знанията и уменията на членовете му в областта на опознаване на дивата природата на територията на с. Триград и Триградското ждрело, а си поставя далеч по-високи цели, подходящи за представители на академичната общност, научно-изследователски и университетски колективи като: „да подпомага развитието на проучванията на дивата природа“, „да създава и разпространява критерии за научност и опазване на животинската и растителна природа“, „да създава и разпространява етични и научни стандарти в областта на опазване на дивата природа“, „да оказва съдействие в областта на образованието за опазване и развитие на дивата природа“, „да популяризира сред широка общественост работата по опазване на дивата природа“.

Договор – само ден след вписването в ТР

На 6 март промените са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Още на следващия ден сдружението сключва с Южноцентралното държавно горско предприятие договор № 19-Д-0026 за наем на упоменатите по-горе площи. Но не за да проучва дивата природа, а за да продава храни и напитки, сочат документи, подадени от името на сдружението в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян.

Площите са в имот с трайно предназначение – горска територия и начин на трайно ползване – природна забележителност. Обектът с № 4 с площ 13 кв. м. е даден под наем за 2,20 лева на месец, този с № 5 с площ 16 кв. м. – за 2,60 лева на месец, а имотът с № 4А е 107 кв. м. и наемът му е 6.70 лева на месец, което е средно между 8 и 9 стотинки на кв. м.

На 25.02.2019 г. учредителите на „Триград тур“ правят събрание и приемат промени в устава, с които сдружението от ЧАСТНА ПОЛЗА се пререгистрира в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.
На 6 март промяната е отразена в Търговския регистър

„Смолянският Роко“

В миналото председателят на Управителния съвет на „Триград тур“ Асен Ушев, поставил си за цел да „да създава и разпространява етични и научни стандарти в областта на опазване на дивата природа“ е един от изявените представители на т. нар. мутренски среди, наричан бе „Смолянският Роко. На 3 ноември 2000 г. той бе зрелищно арестуван от Регионалното звено за борба с организираната престъпност (РЗБОП) за рекет на паркинга пред хотел „Смолян“ след жалба на Гинка и Димитър Петрови.

През февруари 1999 г. семейството взело назаем от Ушев 700 лв., за да си купи кола. Месец по-късно Гинка и Димитър разбрали, че трябва да изплащат непосилни лихви. За четири месеца Петрови дали на Ушев 870 лв. Но Ушев искал още и още. Непосилните вноски принудили Петрови да започнат да разпродават покъщина, а през лятото заминали да работят на морето, за да се издължат. Ушев започнал да тормози близките им. През септември се прибрали и още същата вечер били посетени от лихваря, който поискал парите, спечелени на морето. Пред очите на децата Асен Ушев хванал Димитър за гушата и блъснал Гинка. Уплашените съпрузи му напомнили, че вече са му дали около 3 000 лв., но той им заявил, че остатъка от дълга им вече е 5 000 лв. „До петък парите, иначе няма да живееш“, била поредната заплаха на Ушев.

Петрови се оплакали в полицията. Криминалисти белязали 300 лева, които трябвало да бъдат предадени на бизнесмена-лихвар. Ушев бе осъден на 3 години затвор при първоначален общ режим, конфискация на една четвърт от имуществото му и глоба 2 000 лв. за това, че е принудил Гинка и Димитър Петрови чрез сила – блъскане, удряне, хващане за шията и заплашване: „че ще си имат проблеми“, „че ще останат без деца“, „че ще направи живота им черен“, „че ще ги утрепе и двамата“, „че ще им изпрати рекетьори“, да му платят против волята сумата 2 132 лв. Асен Ушев е изпратен в затвора, но голяма част от наказанието си изтърпява при изключително лек режим в почивната станция на Затворническото общежитие в курорта Пампорово.

Освен в сдружение „Триград тур“ Ушев участва в две фирми. Едната е „АК-ГРУП-2013“, където е едноличен собственик на капитала. В последния публикуван финансов отчет в Търговския регистър през 2016 г. Ушев декларирал, че не извършвал дейност през 2015 г.

В другата – „ММА – 2018“ ООД той е съдружник с Марио Мелемов, където двамата притежават по 50% от капитала, а адресът на фирмата съвпада с седалището на „Триград тур“.

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!