Обществени поръчки

За 100 000 лева без ДДС ВиК ще информира обществеността за водния цикъл на Смолян

Срок за подаване на оферти: 17.05.2018 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 100 000 лева
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Предмет на поръчката е „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции. В предмета на обособената позиция №1 се включват следните мерки за информация и комуникация: пресконференции – 3 бр.; официални церемонии (първа копка, рязане на лента) – 2 бр.; билборд – 2 бр.; постоянни обяснителни табели – 2 бр.; банер/ транспарант – 1 бр.; информационни табели – 4 бр.; разработване на интернет банер и интернет страница на проекта – 1 бр.; публикации/съобщения в местен печат или телевизия – 3 бр.; флаш памет (USB) 32 GB – 300 бр.; конферентни ръчни чанти – 300 бр. и химикалки – 300 бр. Стойността на обособената позиция е 80 300 лева без ДДС.

В предмета на обособената позиция № 2 се предвиждат отпечатване на печатни информационни материали (Брошури/Дипляни) – 3000 бр.; тефтери персонални (за делови срещи) – 300 бр. и информационни стикери – 100 бр. Прогнозната стойност на обособената позиция е в размер на 19 700 лева без ДДС.

https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close