Advertisement
НОВИНИ

Второкласници от Смолян се включиха в кампанията „Залесявайки, променяме света”

Ученици от II клас от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Смолян, с преподаватели Снежа Ружинова и Христина Згурова  посетиха горския разсадник на ДГС – Смилян край рудоземското с .Бърчево. Децата се запознаха с работата на лесовъдите, с начина на отглеждане на коледните дръвчета, както и на другите дървесни видове. Под формата на забавен урок по горска педагогика, децата получиха нови знания за значението на горите за околната среда и човека. Малките посетители на разсадника научиха какви са начините за възобновяване на българската гора и защо е важно да я пазим и да се грижим за нея и горските обитатели. Децата дейно се включиха в каузата на кампанията „Залесявайки, променяме света!“.

„Ние се отзовахме на тази инициатива на Южноцентрално държавно предприятие, за да може на място децата да видят как се случват нещата в природата. Целта ни е да ги възпитаваме в любов към природата, както и да разберат колко е важно опазването на природата. Затова искахме да е на място”, каза Снежа Ружинова.

Инициативата е по проект №BG16M1ОP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавно предприятие“.  Проекта, по който ЮЦДП- Смолян е бенефициент, се финансира по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и е на стойност 6 471 768,70 лв.  Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 08.12.2022 г. , като дейностите трябва да приключат до 31.12.2023 г.

„Популяризираме пред учениците дейността по отглеждане на коледни елхи в разсадниците. Тук на място те виждат цялото развитие на дръвчето и дейностите по него, докато стане коледна елха. Тръгваме още от семенцата, след това показваме как те растат в разсадника, разказваме какви грижи полагаме за тях и като станат на 3-4 години показваме как ги вадим от семенищата и ги отглеждаме до около 10-годишна възраст“, каза Димитър Кьосев, представител на Горско стопанство – Смилян.

За тази Коледа разсадника ще има около 3500 дръвчета – отсечени и в саксии. Горските се радват, че в последно време все повече хора преминават на изкуствени дръвчета за Коледа. „Обясняваме на децата, че ако някой все пак иска живо дръвче за Коледа, то да дойде да си го купи от разсадник, а не да иде сам в гората да отсече дръвче. Защото целта на разсадника е да отглежда коледни елхи“, подчерта Кьосев.

В проекта са предвидени лесокултурни дейности по почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури, ограждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения (отгледни сечи) без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, както и събиране, добив, обработка и съхранение на горски репродуктивни материали. Предвидени са и ремонти на сгради, доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско-дървесни видове с голям капацитет – в горска семедобивна база гр. Чепеларе, както и изграждане на капково напояване върху площ от 14,3 ха. на територията на ДГС – Асеновград.

По проекта се прави и доставка на специализирана техника.

Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян стопанисва 715 661 ха държавни горски територии, от тях 429 494 ха (60 %) попадат в защитени зони по Натура 2000. С проекта са предвидени дейности, насочени към подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на три милиарда нови дървета в ЕС при пълно зачитане на екологичните принципи“.

„Изпълнението на дейностите по проекта, освен прякото благоприятно въздействие върху горските местообитания, ще създаде и по-добри условия за редица застрашени видове, обитаващи горите, а също така ще допринесе за по-добра свързаност на защитените зони по Натура 2000. Всички дейности са съгласно одобрените горскостопански планове на предприятието. По проекта се изпълняват дейности, включително в ЗЗ по Натура 2000 в части от „Родопи Западни“, „Река Марица“, ,,Река Мечка“, „Родопи Източни”, „Попинци“, „Река Въча Тракия“, „Средна гора“, „Родопи-Средни“, „Река Стряма“, „Река Пясъчник“, ,,Централен Балкан-буфер“. Предвидено е и закупуване на техника и оборудване, както и подобряване на сградния фонд на горските разсадници и семедобивна станция, с което ще се повиши капацитета им и ще се подобрят условията на труд. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат създадени 154,6 хектара нови гори. Целта е да се подобри природозащитното състояние на горски природни местообитания и да се подпомогнат екосистемните услуги, предоставяни от горите на територията на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, чрез прилагане на мерки по събиране на горски репродуктивни материали около 2800 кг шишарки от бял и черен бор, и 2260 кг жълъди от различни видове дъб, поддържане на около 82,3 ха вегетативни и генеративни семепроизводствени градини и маточници, почистване на площи за залесяване около 99,26 ха, подготовка на почва за залесяване около148,1 ха, залесяване около 154,6 ха, попълване на горски култури около 39,94 ха, отглеждане на горски култури около 1064,33 ха, ограждане на горски култури около 10428 л.м, отглеждане на млади насаждения без материален добив около 258 ха и подпомагане естественото възобновяване около 98 ха, както и популяризиране на значението на горите за околната среда и човека и дейностите по възобновяване на Българската гора“, каза ръководителят на проекта, инж. Емил Комитов.

 

Дейностите са част от изпълнението на Проект №BG16M1ОP002-3.035-0004  „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавнo предприятие.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!