Темида

ВСС обяви конкурс за окръжен прокурор на Смолян

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за окръжен прокурор на Смолян. Изборът на административен ръководител е заради изтичащия тази година мандат на шефа на институцията Тодор Деянов. Решението на прокурорската колегия на ВСС бе обнародвано в Държавен вестник на 8 юни.

Предложенията за административен ръководител могат да се подават в едномесечен срок. Към тях се освен стандартните документи – подробна автобиография, копие от диплома за завършено „Право“, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, свидетелство за съдимост, се представя и концепция.

Досегашният окръжен прокурор Тодор Деянов бе избран през 2013 г. Той пое поста от Даниела Ангелова, която стана прокурор в Апелативната специализирана прокуратура.

Advertisement
Back to top button
Close
Close