НОВИНИТемида

ВСС избра Татяна Найденова за районен прокурор на Смолян

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Татяна Найденова за административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата ѝ.

Татяна Найденова има над 16 години юридически стаж. През 2015 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, която длъжност заема до 2017 г., а след това е прокурор в Районна прокуратура – Смолян, където през 2021 г. е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, считано от 01.06.2021 г. до избор на нов административен ръководител.

„Основно усилията ми ще бъдат насочени към борбата с битовата престъпност, с наркотичните вещества и особено с актуалните в днешно време престъпления, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и или наркотични вещества.  Приоритетно направление като работа е свързано и с опазването на горите – сечта и извоза, които са характерни за нашия регион”, коментира пред „Отзвук” Татяна Найденова. Тя добави, че един от най-големите проблеми в Районната прокуратура е кадровият недостиг – От 11 щата, незаетите са 5.  От началото на тази година прокуратурата е преструктурирана – в нея влизат четири териториални поделения – Чепеларе, Девин, Мадан и Златоград, и обхваща територията на 10 общини.

Татяна Найденова мотивира участието си в процедурата с професионалния си опит, който притежава и увереността, че може да допринесе за утвърждаване добрите практики на прокуратурата и тяхното надграждане. Тя споделя, че положените до настоящия момент от предходните ръководители на прокуратурата усилия, обуславят необходимост от продължаване на утвърдените механизми в дейността на органа. Като приоритетно за нея ще бъде кадровата обезпеченост на органа; изравняване на натовареността на прокурорите; засилването на контрола по отношение на срочността и стремеж за скъсяване времето за извършване на престъплението до налагане и изпълнение на наказанието; приключване на наказателното производство в кратки срокове; подобряване качеството при изготвяне на прокурорските актове; намаляване броя на спрените досъдебни производства и др.

Евгени Иванов, Огнян Дамянов и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, поискаха мнението на кандидата относно проблема с изготвяне на експертизи от вещите лица и логистичните въпроси в зимния период за районните съдилища и териториалните отделения към Окръжна прокуратура – Смолян, в частност явяването на прокурорите от района в отдалечените съдилища. Коментирано бе забавеното разследване по редица досъдебни производства, щатната численост и натовареността на Районна прокуратура – Смолян. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се поинтересуваха как ще бъде оптимизирана работата на администрацията на органа.

Подкрепа заявиха Евгени Иванов и Калина Чапкънова – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, като се обосноваха с информирано изготвената концепция на кандидата, доброто представяне и обективния поглед на състоянието и проблемите на Районна прокуратура – Смолян.

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close