МНЕНИЯ

Венцислав Енев: Ще се борим до край за правото си да живеем спокойно в собствените си домове

Право на отговор от Венцислав Енев по повод изявление на кмета на община Рудозем, в статия във вестник „Отзвук“ от 05.07.2018 г. със заглавие „Приют за кучета предизвика протест пред областната управа“

В мое изказване, което бе направено по време на протеста пред Областната администрация – Смолян, съм припомнил само факти и проблеми, които очевидно не се харесват на управата в община Рудозем. Вместо от тази институция да отговорят също с конкретни факти, те ми задават въпроси. Въпреки, че не съм длъжен, аз нямам притеснения да отговоря както следва:

1. Г-н Пехливанов – протестът е чисто човешки, а не политически, както на вас ви е удобно да го определите. С протеста си ние защитаваме домовете си и правото си да живеем спокойно. Това е протест на хора, които са подложени от 7 години на ежедневен тормоз от шума и миризмите на кучкарника!

2. Това, че съм припомнил предизборните ви обещания не прави протеста политически. Ако сте убеден, че е политически, елате и кажете в очите на хората от целия квартал, че нямат основание да протестират и протестът им е политически. Ще бъде интересна среща, каним ви, заповядайте!

3. Когато съпругата ми е била директор на РИОСВ – Смолян, тя е действала съгласно правомощията, които има тази институция. В случая РИОСВ не е институцията, която дава разрешителни за строеж, нито може да забрани ползването им по ЗУТ, тези правомощия са вменени на общинските администрации. По времето, в което тя е била директор на РИОСВ, не е имало нито една съгласувателна процедура, свързана с приюта за кучета в с. Елховец.

4. Вместо тихомълком да се издава разрешително за преустройство и пристрояване на приюта за кучета, с което не само не се решава проблемът, а се задълбочава, защото увеличавате и броя на животните, които ще се отглеждат в приюта. Можехте да вземете под внимание мнението на хората от квартала, което сме изразили при срещи с вас. При положение, че сте били „притиснат“ от инвестиционните документи за приюта, отговарящи на изискванията, можехте поне да дойдете и да се срещнете с хората от квартала и да обсъдите какво предстои и какво може да се направи, а не сега да им говорите чрез медиите. От вашето изказване оставаме с убеждение, че сте в юридическа безизходица, като не можете да намерите юридическо основание за това как приютът да бъде „изместен“ извън населеното място, и поради това е дадено разрешение за преустройство и пристрояване на приюта, като по този начин се увеличава и капацитетът му!!!

В тази връзка предлагаме следното решение: Незабавно да бъде сформирана работна група с представители от нашия квартал за разработване на специална Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни на територията на Община Рудозем, в която ясно да бъде разписан максималният брой на кучета в животновъдни обекти на територията на община Рудозем, както и необходимото минимално отстояние от населените места на постоянните и временни приюти за безстопанствени кучета и котки на територията на общината. Тази наредба ще даде юридическото основание на общинската администрация, с което да бъде решен проблемът. Тя ще бъде и поредният тест, за това дали Вие и Общински съвет – Рудозем искате да решите проблема на хората.

Ние ще се борим до край за правото си да живеем спокойно в собствените си домове.

Advertisement
Back to top button
Close