Местна власт

ВАС отхвърли жалба на ОбС в Мадан, поискал да дари пазара на мюсюлманите

Върховният административен съд отхвърли жалба на Общинския съвет в Мадан за даряване на пазара на мюсюлманските настоятелства. Решението е от миналата седмица и не подлежи на обжалване.

На 23 март 2016 г. мнозинството от съветниците в Мадан казаха „да” на предложението общинският пазар с площ от 1 464 кв. м, заедно с дървена сграда 111 кв. м. да бъдат дарени за нуждите на трите мюсюлмански настоятелства в града. Последва остра реакция както на част от съветниците, така и на собственици на обекти в района, които подадоха жалби до областния управител Недялко Славов и той върна решението за преразглеждане. Последва и оспорване на акта и Административният съд в Смолян отмени акта на Общинския съвет в Мадан.

„Макар и имотът с предназначение „Общински пазар“ да е актуван като частна общинска собственост, актът е съставен на 15 март 2016 г. – непосредствено преди самото вземане на решението с цел да бъде извършено дарението. ОбС не притежава императивна самостоятелност да взема подобни решения. За да бъде трансформиран имотът в частна общинска собственост, следва да са налице обективни предпоставки.

Няма съмнение, че теренът функционира като пазар и като такъв задоволява обществени потребности. Самият акт за актуване на имота като частна общинска собственост се явява като незаконосъобразен“, са мотивите на съдебния състав, които бяха потвърдени и от ВАС. Според върховните съдии не е установено да е отпаднало предназначението на имота за задоволяване на обществени потребности и се установява, че всички части на общинския пазар продължават да функционират както и преди.

Покажи още
Back to top button
Close
Close