Смолянският ТИТАНик

ВАС осъди Мелемов за отказан достъп до информация

Върховният административен съд осъди кмета Николай Мелемов за отказа му да предостави достъп до обществена информация, свързана с договорите на Община Смолян и фирми на „Титан”. Решението на магистратите е от 13 юни. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

С решението си ВАС задължи Мелемов да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация, подадено от главния редактор на „Отзвук” Зарко Маринов.
Делото бе образувано след получен частичен отказ за това как „Титан“ си е изпълнявал задълженията по зимното поддържане и снегопочистване в град Смолян, сметосъбирането и сметоизвозването и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

В заявлението си по Закона за достъп до обществена информация Зарко Маринов поиска протоколите за експлоатация на депото в Теклен дол от „Еко Титан Груп” от подписването на договора, както и двустранните моментни и месечни протоколи съгласно чл. 20 от договора между община Смолян и „Титан Клинър”. С решение от 9 юни м. г. кметът предоставя на Маринов справка за начислените и изплатени суми за зимно поддържане, но не се произнася по искането за достъп до протоколите, в които се съдържат основанията за заплащане на средства от общинския бюджет.

След отказа на Мелемов Маринов се обърна към съда и през ноември м. г. Смолянският административен съд отмени мълчаливия отказ с мотив, че кметът на общината не се е произнесъл изцяло по заявлението, не е изложил никакви мотиви в своя акт защо не предоставя поисканите моментни и месечни протоколи, което е нарушение на закона.
Последва обжалване във ВАС, а юристите на общината продължаваха да твърдят, че предоставената информация под формата на писмени справки за начисления и плащания по отделните договори е била достатъчна, за да може заявителят да си състави мнение.

Advertisement
Back to top button
Close